Opakované platby

   Opakované platby


    Zhrnutie článku

    Pomocou opakovaných platieb je možné automaticky strhávať peniaze zo zákazníkovho účtu potom, čo v e-shope autorizuje prvú platbu a k opakovaným platbám udelí súhlas. Ich výhodou je možnosť určiť čas strhnutia jednotlivých platieb aj ich výšku. Funkciu opakovaných platieb využijete napr. pre služby typu predplatného, pre sponzorské dary a pod.

    Platba z pohľadu platcu

    Pred každou platbou sa kupujúci zoznámi s podmienkami platby, ktoré informujú, aká čiastka mu bude strhávaná, ako často a do akej doby. Pokiaľ zákazník udelí obchodníkovi súhlas s podmienkami, je presmerovaný do platobnej brány na platbu kartou. Každá nasledujúca platba prebieha už bez nutnosti jeho zásahu až do dohodnutej doby.

    Aktivácia funkcie

    V prvom kroku vykonáte evidenciu zákazníka na základe jeho registrácie a následného prihlasovania pomocou mena a hesla.

    Pred prvou platbou sa zákazník zoznámi s podmienkami platby. Je informovaný o tom, že sa jedná o opakovanú platbu so strhnutím danej čiastky v pravidelných intervaloch až do určitej doby. K tomu, aby mohol vyjadriť súhlas s pravidelným strhávaním opakovaných platieb, doporučujeme vytvoriť checkbox s prijatím podmienok. Po získaní súhlasu si s počiatočnou platbou nastavíte periódu opakovania a ďalšie platby strhávate sami bez účasti zákazníka – ten už znova na platobnú bránu nevstupuje.

    Opakované platby podliehajú podmienkam asociácií kariet VISA a Mastercard, je tak potrebné dodržovať nasledujúce pravidlá:

    1. zoznámiť zákazníka s podmienkami opakovanej platby
    2. získať zákazníkov súhlas s pravidelným strhávaním
    3. po každej strhnutej platbe držiteľovi karty zaslať doklad s potvrdením platby
    4. informovať zákazníka o akejkoľvek zmene pre nasledujúce strhnutie. Zmena môže spočívať vo výške strhnutej čiastky alebo frekvencii strhávania.

    Pre vykonanie opakovanej platby je potrebné zo strany e-shopu vykonať drobné úpravy v integrácii. Bližšie informácie nájdete v našej API dokumentácii.

    Funkcia zapamätanie karty sa týka metódy platby kartou. Informácie o cene a vyúčtovaní nájdete tu.

    Táto funkcia je dostupná na vyžiadanie a podlieha schváleniu Risk Managementu. V prípade záujmu kontaktujte našu zákaznícku podporu.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.