Overenie statusu terminálu

   Overenie statusu terminálu


    Article Summary

    Po pripojení terminálu na Wi-Fi, LAN alebo prostredníctvom dátovej SIM sa zobrazí indikátor pripojenia v stavovej lište na hornej strane obrazovky. 

    Doporučujeme vykonať overenie statusu terminálu:

    • Spustite aplikáciu Switchio Store – v nej sa zobrazí ID terminálu (TID), pokiaľ je terminál pripojený na internet.
    • Spustite aplikáciu Switchio Pay – zobrazí sa ikona online, a pokiaľ spúšťate terminál alebo aplikáciu Switchio Pay prvý krát, dokončí sa inicializácia.
    • V nastavení aplikácie Switchio Pay kliknite na Parametre serveru → Stiahnuť konfiguráciu.

    Pokiaľ je terminál pripojený k internetu, dôjde k stiahnutiu konfigurácie. Tento proces sa zobrazuje v aplikácii Switchio Pay, po jeho dokončení terminál vytlačí potvrdenie.


    Pokiaľ terminál k internetu pripojený nie je, zobrazí sa hlásenie o chybe a terminál chybovú hlášku tiež vytlačí.

    Tento problém môže mať niekoľko príčin: 

    • výpadok na strane poskytovateľa internetu
    • blokácia na úrovni zabezpečenej siete
    • chybné nastavenie routera
    • chyba na routeri
    • dátová SIM / tarifa je vyčerpaná, alebo je nastavené agresívne FUP
    • SIM karta je chybná
    • SIM má nastavený PIN, tento nebol zadaný
    • výpadok siete mobilného operátora


    Doporučené kroky:

    1. Kontaktujte podporu, ktorá zistí, či je terminál aktívny (je založený a má priradené kľúče). 
    2. Overte zadané heslo na Wi-Fi
    3. Reštartujte terminál
    4. Reštartujte router
    5. Vymeňte datovú SIM
    6. Zrušte na SIM karte PIN
    7. Overte, či je platná a aktívna dátová tarifa
    8. Pripojte terminál na hotspot vytvorený mobilným telefónom
    9. Požiadajte IT firmu ktorá sa vám stará o správu routera o kontrolu alebo úpravu nastavenia
    10. Vymeňte router
    11. Pripojte terminál na iný router
    12. Prepnite sa na inú sieť Wi-Fi
    13. Skontrolujte, prípadne vymeňte LAN kábel (konektor môže byť uvoľnený na strane terminálu alebo routeru
    14. Vykonajte kontrolu miestnej siete (test IP adresy terminálu, ping, tracert, atď.)

    Bol tento článok užitočný?