Overenie statusu terminálu

   Overenie statusu terminálu


    Article Summary

    Po pripojení terminálu na Wi-Fi, LAN alebo prostredníctvom dátovej SIM sa zobrazí indikátor pripojenia v stavovej lište na hornej strane obrazovky. 

    Doporučujeme vykonať overenie statusu terminálu:

    • Spustite aplikáciu Switchio Store – v nej sa zobrazí ID terminálu (TID), pokiaľ je terminál pripojený na internet.
    • Spustite aplikáciu Switchio Pay – zobrazí sa ikona online, a pokiaľ spúšťate terminál alebo aplikáciu Switchio Pay prvý krát, dokončí sa inicializácia.
    • V nastavení aplikácie Switchio Pay kliknite na Parametre serveru → Stiahnuť konfiguráciu.

    Pokiaľ je terminál pripojený k internetu, dôjde k stiahnutiu konfigurácie. Tento proces sa zobrazuje v aplikácii Switchio Pay, po jeho dokončení terminál vytlačí potvrdenie.


    Pokiaľ terminál k internetu pripojený nie je, zobrazí sa hlásenie o chybe a terminál chybovú hlášku tiež vytlačí.

    Tento problém môže mať niekoľko príčin: 

    • výpadok na strane poskytovateľa internetu
    • blokácia na úrovni zabezpečenej siete
    • chybné nastavenie routera
    • chyba na routeri
    • dátová SIM / tarifa je vyčerpaná, alebo je nastavené agresívne FUP
    • SIM karta je chybná
    • SIM má nastavený PIN, tento nebol zadaný
    • výpadok siete mobilného operátora


    Doporučené kroky:

    1. Kontaktujte podporu, ktorá zistí, či je terminál aktívny (je založený a má priradené kľúče). 
    2. Overte zadané heslo na Wi-Fi
    3. Reštartujte terminál
    4. Reštartujte router
    5. Vymeňte datovú SIM
    6. Zrušte na SIM karte PIN
    7. Overte, či je platná a aktívna dátová tarifa
    8. Pripojte terminál na hotspot vytvorený mobilným telefónom
    9. Požiadajte IT firmu ktorá sa vám stará o správu routera o kontrolu alebo úpravu nastavenia
    10. Vymeňte router
    11. Pripojte terminál na iný router
    12. Prepnite sa na inú sieť Wi-Fi
    13. Skontrolujte, prípadne vymeňte LAN kábel (konektor môže byť uvoľnený na strane terminálu alebo routeru
    14. Vykonajte kontrolu miestnej siete (test IP adresy terminálu, ping, tracert, atď.)

    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.