Parametre podnikateľského úveru

   Parametre podnikateľského úveru


    Article Summary

    Podnikateľský úver je určený pre klientov Comgate, ktorí využívajú platobnú bránu minimálne tri mesiace. Úver je možné čerpať vo výške medzi 30 000 a 1 500 000 Kč, konkrétna maximálna čiastka sa odvíja od objemu platieb na platobnej bráne. Celkový poplatok za úver je 11,88 %, splácanie prebieha automaticky zrážkami z transakcií.

    Kto môže úver čerpať?

    Úver je určený pre klientov Comgate, ktorí využívajú platobnú bránu a v posledných troch mesiacoch ich objem platieb neklesol pod 20 tisíc Kč  / mesiac. Úver je možné použiť na čokoľvek, čo súvisí s podnikaním – napríklad rozšírenie skladových priestorov, nákup tovaru, marketingovú kampaň a pod.

    Ako prebieha žiadosť a schválenie?

    O úver môžete požiadať v Klientskom portáli. Žiadosť, schválenie a podpis zmluvy prebieha online, proces schválenia trvá približne 10 minút. Finančné prostriedky obdržíte do troch pracovných dní.

    Aké doklady sú potrebné?

    Počas žiadosti o úver je potrebné doložiť obojstranný sken občianskeho preukazu a selfie fotografie s občianskym preukazom, na ktorom je vidieť fotografia žiadateľa. Ďalej je potrebné doložiť kópiu výpisu z bankového účtu za posledné tri mesiace. Dokumenty je možné nahrať vo formáte PDF alebo ako obrázok (JPG, PNG, IMG).

    Aké sú požiadavky na ručenie?

    V prípadoch, kedy výsledkom posúdenia je nutnosť ručenia, požadujeme len osobné ručenie jednoduchým prehlásením. Nie je potrebná zástava nehnuteľnosti, ďalší ručitelia, notárske zápisy a pod.

    Kto je poskytovateľom úveru?

    Poskytovateľom úveru je spoločnosť Lemonero, s.r.o., ktorá je spoluvlastnená Komerčnou bankou, a.s. Tento úverový produkt bol vytvorený na mieru pre klientov Comgate a je poskytovaný výhradne v spolupráci s Comgate.  

    Ako prebieha splácanie úveru?

    Splácanie prebieha automaticky odpočtom z každej transakcie e-shopu cez platobnú bránu Comgate. V prípade prepadov alebo pozastavenia transakcií cez platobnú bránu Comgate je nutné dodržať splátkový kalendár určený zmluvou a platby uhradiť ručne alebo odoslať rozdiel prevodom na uvedený účet.

    Vzorová zmluva na stiahnutie

    Ukážka vyúčtovania:
    Bol tento článok užitočný?