Platba

   Platba


    Article Summary

    1. V menu vyberte položku „Platba“.

    2. Zadajte požadovanú sumu. V prípade potreby môžete zadať aj variabilný symbol. Po stlačení „Upraviť“ sa zobrazí systémová klávesnica, numerická klávesnica sa zobrazí po kliknutí na zobrazené čiastky. Zadanie požadovaného variabilného symbolu potvrďte kliknutím na zelenú ikonu v pravom dolnom rohu klávesnice. Pokiaľ variabilný symbol nakoniec nechcete zadať, použite šípku v ľavom hornom rohu.

    3. Potvrďte čiastku stlačením tlačidla „Zaplatiť“.

    4. Terminál vyzve k vloženiu, pretiahnutiu, manuálnemu zadaniu alebo priloženiu karty alebo zariadenia s Apple Pay/Google Pay.


    5. V závislosti na type karty prebehne overenie transakcie. Terminál vyhodnotí, či je požadované overenie držiteľa karty PIN kódom. Pokiaľ je vyžadovaný PIN, požiadajte zákazníka o jeho zadanie. V prípade chybne zadaného PIN, či dlhému meškaniu (timeout), dôjde k chybe a platbu je možné zopakovať.

    6. Platobný terminál sa spojí s autorizačným centrom a uskutoční transakciu.

    7. Po úspešnom zaplatení terminál automaticky vytlačí účtenku pre obchodníka. Táto účtenka je povinná a nie je možné zrušiť jej vytlačenie.

    8. Účtenku odtrhnite. Tlač účtenky pre zákazníka už nie je povinný. Terminál sa sám opýta, či si želáte vytlačiť aj účtenku pre zákazníka.

    9. Pokiaľ chcete vytlačiť aj kópiu účtenky pre zákazníka kliknite na tlačidlo „Tlač“. Pokiaľ účtenku pre zákazníka vytlačiť nechcete, zvoľte ľavé tlačidlo „Zrušiť“.

    10. Pokiaľ si neželáte platbu dokončiť, kliknite na ikonku „Dashboard“ v ľavom dolnom rohu.

    Zobrazenie terminálových transakcií v Klientskom portáli

    Transakcie vykonané prostredníctvom terminálu si môžete zobraziť vo svojom Klientskom portáli v sekcii Platby zákazníkov

    Doba prepísania platby:

    • Terminály NEXGO: cca 30 sekúnd 
    • Tlačítkové terminály: 1–2 dni

    Čítačky kariet

    Bezkontaktná čítačka

    Čítačka bezkontaktných kariet je umiestnená nad dotykovým displejom terminálu, slúži pre bezkontaktnú platbu kartou alebo zariadením s Apple Pay/Google Pay. Tie stačí priložiť ku krytu tlačiarne v hornej časti terminálu.


    Čítačka čípových kariet

    Na pravej strane terminálu je umiestnená štrbina slúžiaca na vsunutie karty vybavenej čipom. Karta sa vsúva čipom nahor a zostáva v čítačke až do ukončenia transakcie. 


    Čítačka kariet s magnetickým pásikom

    Čítačka slúži na pretiahnutie platobnej karty pozdĺžnou štrbinou umiestnenou na pravej strane terminálu. Karta môže byť pretiahnutá ľubovoľným smerom, to znamená zhora nadol alebo zdola nahor magnetickým pásikom vždy smerom k terminálu. 

    Apple Pay

    Terminál prijíma bezkontaktné platby pomocou Apple Pay. Zákazník pre túto možnosť platby potrebuje mať kompatibilné zariadenie (modely iPhonu s Touch ID okrem iPhonu 5s, modely iPhonu s Face ID Apple Watch Series 1 a novšie). V aplikácii Peňaženka Apple potom nahranú kreditnú alebo debetnú kartu, ktorá Apple Pay podporuje.

    Na modeloch iPhonu s Face ID zákazník dvakrát stlačí bočné tlačidlo, prípadne môže klepnutím na predvolenú kartu zobraziť zoznam uložených kariet a zvoliť tú, ktorú chce použiť. Potom podrží hornú časť iPhonu pri bezkontaktnej čítačke, pokiaľ sa na displeji telefónu neobjaví Hotovo a symbol začiarknutia.

    Na modeloch iPhonu s Touch ID zákazník dvakrát stlačí tlačidlo plochy. Ďalší postup je podobný.

    Pri použití Apple Watch zákazník dvakrát stlačí bočné tlačidlo. Pokiaľ chce vybrať inú ako predvolenú kartu, prejde dole. Potom podrží displej Apple Watch v blízkosti bezkontaktnej čítačky, pokým nepocíti poklepanie a nebude počuť pípnutie.

    Z pohľadu obchodníka je proces platby Apple Pay rovnaký ako platba kartou.

    Google Pay

    Terminál prijíma bezkontaktné platby pomocou Google Pay. Zákazník k ich vykonaniu potrebuje mobilný telefón s OS Android verziou Lollipop 5.0 a vyššie, ktorý podporuje NFC, alebo inteligentné hodinky s Wear OS 2 a novším. V zariadení je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Peňaženka Google a v nej uloženú kartu, ktorá platby Google Pay podporuje.

    Pokiaľ chce zákazník zaplatiť telefónom, musí mať zapnutú funkciu NFC. V obchode telefón prebudí a odomkne, potom jeho zadnú stranu na niekoľko sekúnd priblíži k bezkontaktnej čítačke terminálu. Pokiaľ sa zobrazí výzva k overeniu (napr. zadanie PIN), riadi sa pokynami na obrazovke telefónu.

    Pokiaľ zákazník platí pomocou inteligentných hodiniek, spustí v nich aplikáciu Google Pay, priloží displej hodiniek k bezkontaktnej čítačke a podrží ich v jej blízkosti, pokým neucíti vibrácie alebo nebude počuť zvuk potvrdenia. Pokiaľ sa na hodinkách zobrazí výzva, zákazník bez ohľadu na typ používanej karty volí možnosť Kreditná. Pri transakcii debetnými kartami môže byť vyzvaný k zadaniu PIN kódu zvolenej karty. 

    Z pohľadu obchodníka je proces platby Google Pay rovnaký ako platba kartou.

    Garmin Pay

    Terminál prijíma bezkontaktné platby pomocou Garmin Pay. Zákazník k jej vykonaniu potrebuje kompatibilné inteligentné hodinky Garmin a v nich uloženú kartu vydanú jednou z podporovaných bánk.

    Zákazník, ktorý platí pomocou inteligentných hodiniek, na nich spustí aplikáciu Garmin Pay. Pokiaľ je vyzvaný k zadaniu PINu, zadá ho a priloží displej hodiniek k bezkontaktnej čítačke. Potom počká, až sa displej hodinek vráti na domovskú obrazovku. 

    Z pohľadu obchodníka je proces platby Garmin Pay rovnaký ako platba kartou.

    Fitbit Pay

    Terminál prijíma bezkontaktné platby pomocou Fitbit Pay. Zákazník k jej vykonaniu potrebuje kompatibilné inteligentné hodinky alebo fitness náramok Fitbit a v nich uloženú kartu, ktorá Fitbit Pay podporuje.

    Zákazník, ktorý platí pomocou zariadenia Fitbit, na ňom potiahnutím nadol po displeji a výberom spustí aplikáciu Payments. Pokiaľ je vyzvaný k zadaniu PINu, zadá ho a priloží zápästie k bezkontaktnej čítačke. Potom počká, pokiaľ zariadenie nezavibruje a na jeho displeji sa nezobrazí potvrdenie o vykonanej platbe.

    Z pohľadu obchodníka je proces platby Fitbit Pay rovnaký ako platba kartou.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.