Platba na tri splátky (v Česku)

   Platba na tri splátky (v Česku)


    Zhrnutie článku

    Dostupné len pre zákazníkov v Česku.

    Táto platobná metóda je aktuálne dostupná len pre zákazníkov platiacich menou CZK v českých e-shopoch.


    Platba na tri splátky umožňuje zákazníkom e-shopu rozložiť platbu za nákup na tri mesačné splátky. Obchodník obdrží potvrdenie o zaplatení okamžite a v štandardnej dobe mu poukážeme tiež celú hodnotu nákupu. Zákazník si vďaka tejto platobnej metóde môže rozložiť náklady na nákup tovaru, na ktorý by pri iných platobných metódach musel šetriť a nákup by odložil.   

    Platbu na tri splátky ponúkame v spolupráci s poskytovateľmi Twisto a Skip Pay.

    Twisto

    Minimálna celková hodnota nákupu v platobnej metóde Twisto Nákup na tretiny je 1500 Kč, maximálna hodnota sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Twisto. Prvú splátku je možné vykonať len kartou, zákazník si potom môže nastaviť automatické strhnutie ďalších dvoch splátok, prípadne upozornenie na ich termín e-mailom alebo SMS.

    Proces platby

    1. Platca si najskôr v platobnej bráne vybere platobnú metódu Na splátky, bez navýšenia.
    2. V ďalšom kroku zvolí Twisto Nákup na tretiny.
    3. Nasleduje jednoduché overenie identity zadaním tel. čísla, mena, e-mailu a adresy bydliska. Služba je dostupná občanom Českej republiky, platiť je možné len platobnou kartou v korunách. Schválenie prebehne počas niekoľkých sekúnd.
    4. Platca je o úspešnom overení informovaný e-mailom spolu s informáciou, ako má uhradiť ďalšie dve splátky.

    Skip Pay

    Minimálna celková hodnota nákupu v platobnej metóde Skip Pay Tretina je 3000 Kč, maximálna hodnota je 60 000 Kč. Prvú splátku je možné vykonať len kartou, v žiadnom prípade nie Skip kartou. Zostávajúce dve tretiny sa strhnú automaticky, zákazník ich môže kedykoľvek bez poplatku doplatiť predčasne.

    Proces platby

    1. Platca si najskôr v platobnej bráne vybere platobnú metódu Platba na tretiny bez navýšenia.
    2. V ďalšom kroku zvolí Skip Pay.
    3. Nasleduje zadanie mena a telefonneho čísla, potom potvrdenie SMS kódu.
    4. Ďalším krokom je overenie bankovej identity..
    5. Platca sa prihlási do bankovníctva, potom je navrátený do prostredia Skip Pay, kde zaplatí prvú tretinu nákupu kartou.

    ESSOX

    ESSOX Rozložená platba umožňuje rozložiť platbu za nákup až na štyri splátky bez navýšenia. Minimálna celková hodnota nákupu je 2000 Kč, maximálna hodnota je 30 000 Kč. Prvá platba prebehne bankovým prevodom počas procesu vyplnenia žiadosti, zvyšné splátky hradí kupujúci s mesačnými intervalmi.

    Proces platby

    1. Platca si najskôr v platobnej bráne vybere platobnú metódu Platba na tretiny bez navýšenia.
    2. V ďalšom kroku zvolí ESSOX Rozložená platba.
    3. Nasleduje presmerovanie na ESSOX online žiadosť.
    4. Po presmerovaní platca volí, na koľko platieb si nákup rozloží, vyplní meno, telefónne číslo, e-mail a vyfotí alebo nahrá fotografie dokladov.
    5. Formulár sa vyplní automaticky, platca len skontroluje správnosť údajov.
    6. Nasleduje posúdenie žiadosti.
    7. Po schválení žiadosti je platca presmerovaný do internetového bankovníctva, kde potvrdí odoslanie prvej platby za nákup. Tým uzatvorí zmluvu o rozloženej platbe so spoločnosťou ESSOX. Platbu je potrebné vykonať v rámci presmerovania v procese platby na splátky. Nie je možné ju odoslať neskôr alebo mimo proces, zmluva by tak nebola podpísaná.
    8. Po odoslaní prvej platby je platca presmerovaný na stav platby Comgate.
    9. Predajca odošle tovar.
    10. Platca hradí zvyšné platby Essoxu podľa dohodnutého počtu splátok. Informáciu nájdete v maili, kde má trvalo k dispozícii aj zmluvnú dokumentáciu.

    Priebeh platby ESSOX Rozložená platba (video spoločnosti ESSOX)


    Aktivácia platby na tri splátky

    Platbu na tri splátky aktivujeme automaticky klientom, ktorí majú aktívnu platobnú metódu odložená platba. Ponuka platby na tri splátky sa zobrazuje zákazníkom v zozname platobných metód brány.

    Ďalšie informácie nájdete v API dokumentácii.

    Pokiaľ ponuku platobných metód (platba kartou, dobierka,...) prezentujete zákazníkovi v košíku, doporučujeme doplniť túto ponuku o platbu na tri splátky. Názov platobnej metódy je „Platba na tri splátky“. Text popisu platobnej metódy je „Zaplaťte v troch mesačných splátkach bez navýšenia“.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.