Platby a výpisy

   Platby a výpisy


    Article Summary

    Platby zákazníkov prevádzame na váš účet každý pracovný deň po odčítaní transakčných poplatkov v jednej súhrnnej čiastke. Pokiaľ využívate viac mien, prevádzame úhrnnú výšku transakcií za každú menu zvlášť.

    Denné vyúčtovanie

    Súčasťou každodenného vysporiadania transakcií jedným hromadným prevodom je zaslanie e-mailu, ktorý obsahuje rozpis transakcií vo formátoch:

    • CSV – súbor vhodný k automatickému spracovaniu v informačných systémoch
    • ABO – formát vhodný k automatickému importu do účtovného softwaru
    • PDF – účtovný doklad

    Všetky denné si taktiež môžete stiahnuť v Klientskom portáli v sekcii Platby > Prevody na BÚ, prípadne pomocou API.

    Vzorové súbory na stiahnutie nájdete tu

    Platobná brána:

    Platobný terminál:

    Mesačné vyúčtovanie

    Mesačné vyúčtovanie obsahuje prehľad všetkých denných prevodov na váš bankový účet a sumarizáciu denných výpisov za daný mesiac.


    Mesačné vyúčtovanie se generuje do 6. dňa nasledujúceho mesiaca a nájdete ho v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

    Položky rozpisu platieb

    • Merchant – identifikátor e-shopu nájdete v Klientskom portáli v sekcii Nastavenie obchodov > Prepojenie obchodu.
    • Dátum založenia – deň, kedy bol platca presmerovaný z nákupného košíka e-shopu na platobnú bránu.
    • Dátum zaplatenia – deň, kedy banka potvrdila realizáciu platby.
    • Dátum prevodu – deň vyplatenia hromadného prevodu transakcií.
    • Mesiac fakturácie – mesiac, ku ktorému sa platba vzťahuje účtovne.
    • ID Comgate – 12miestny kód, unikátna identifikácia platby.
    • Produkt – ľubovoľný identifikátor produktu, ktorý posiela váš systém pri založení platby pod parametrom ,,name”.
    • Popis – krátky popis produktu (1 – 16 znakov), ktorý posiela váš systém pri založení platby pod parametrom ,,label”.
    • Variabilný symbol platby – variabilný symbol priradený k danej platbe. 
    • Variabilný symbol prevodu – variabilný symbol hromadného prevodu.
    • ID od klienta – párovací symbol, vďaka ktorému identifikujete tovar a zákazníka, ktorý si ho objednal (napr. číslo objednávky, číslo zákazníka a pod.). V rámci protokolu API sa jedná o parameter RefID, ktorý systém posiela pri založení platby.
    • Potvrdená čiastka – čiastka realizovanej transakcie (výška zákazníkovej objednávky).
    • Prevedená čiastka – čiastka, ktorá je e-shopu zaslaná na bankový účet (ponížená o poplatok z transakcie).
    • Poplatok celkom – poplatok určený dľa sadzobníka.
    • Poplatok medzibankový – poplatok, ktorý platí spracovateľská banka vydavateľskej banke.
    • Poplatok asociácii – poplatok, ktorý z transakcie obdrží asociácia platobných kariet.
    • Poplatok spracovateľ – poplatok, ktorý si účtuje spracovateľská banka za spracovanie transakcie.
    • Typ karty– v rámci platby kartou rozlišujeme 4 typy kariet:
     • EU CONSUMER – spotrebiteľské karty vydané v ČR a EÚ
     • EU UNREGULATED – neregulované karty vydané v ČR a EÚ
     • NON EU CONSUMER – spotrebiteľské karty vydané mimo EÚ
     • NON EU BUSINESS –  Business karty vydané mimo EÚ

    Najčastejšie otázky

    Kedy mi príde mesačné vyúčtovanie?

    Mesačné vyúčtovanie posielame najneskôr k 15. dňu v mesiaci na váš registrovaný e-mail. Zároveň mesačné vyúčtovanie nájdete k tomuto dátumu aj v Klientskom portáli v sekcii Platby > Vyúčtovanie.

    Ako spárovať VS s ID objednávky klienta?

    Platby vám zasielame pod našim variabilným symbolom. Pre párovanie transakcií s danou objednávkou (váš interný VS) tiež je možné použiť parameter refID, ktorý sa zobrazuje v súbore .CSV v kolonke „ID od klienta“.

    Pokiaľ si želáte slovný prepis v stĺpci „Produkt“ .CSV, zadajte v nastavení údaj „name“.

    Viac informácií v protokole API.

    Čo na vyúčtovaní znamená „ručný pohyb“?

    Ručný pohyb je označenie pre položku v dennom vyúčtovaní, ktorá vyžadovala ručný zásah pracovníka Comgate (napr. refundácia v prípade, kedy obchod nemal dosť prostriedkov na jej automatické prevedenie).

    Aký je rozdiel medzi 100% a bežným vyplácaním?

    Štandardne majú všetci naši zákazníci nastavené vyplácanie platieb na dennej báze.

    Na žiadosť klienta je možné nastaviť 100% vyplácanie, čo znamená, že vám budeme posielať celé čiastky každý deň a k vyrovnaniu poplatkov dôjde 1x mesačne v súhrne formou vystavenej faktúry.

    Táto služba je však spoplatnená sazbou 0,1 %. O to bude navýšená hodnota poplatku za transakciu.

    Službu je možné nastaviť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.ukážkový ABO súbor


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.