Platobná brána v mobilnej aplikácii

   Platobná brána v mobilnej aplikácii


    Zhrnutie článku

    Prevádzkujete mobilnú aplikáciu, do ktorej chcete integrovať našu platobnú bránu?

    Doporučeným riešením je využitie štandardného API protokolu platobnej brány. Zobrazenie platobnej brány v aplikácii potom prebieha prostredníctvom komponentov umožňujúcich zobraziť webovú stránku v konkrétnej aplikácii (zvyčajne WebView). Vďaka tomu prebehne celý platobný proces v jednom rozhraní, od výberu platobnej metódy, až po overenie 3D Secure.

    Integrácia platobnej brány do mobilnej aplikácie je veľmi podobná ako integrácia do webového rozhrania. Jediným rozdielom je, že na webe je možné zvoliť si buď presmerovanie na platobnú bránu, alebo zobrazenie brány v iframe, zatiaľ čo v aplikácii je potrebné platbu vždy otvoriť v komponente určenom pre zobrazenie webovej stránky,  typicky WebView.

    Viac o integrácii nájdete v dokumentácii API.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.