Platobný link

   Platobný link


    Article Summary

    Platobný odkaz môžete využiť keď zákazník vykoná objednávku cez e-mail, chat, telefonicky alebo iným spôsobom mimo váš e-shop alebo keď potrebujete upraviť už uskutočnené objednávky.

    Odkaz vygenerujete v klientskom portáli v sekcii Platba > Nová platba. Následne ho môžete zákazníkovi odoslať do e-mailu, chatu, messengeru alebo napríklad v SMS. Zákazník sa jeho prostredníctvom dostane k platbe v rozhraní platobnej brány, kde môže platbu vykonať.

    O úspěšnom dokončení platby sa dozviete e-mailom alebo cez rozhranie API, pokiaľ ste túto variantu požadovali pri generovaní platobného odkazu.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.