Popis položiek v ABO súbore

   Popis položiek v ABO súbore


    Article Summary

    Formát ABO sa používa na import výpisov z bankových účtov do účtovných systémov. Je možné ho použiť aj pre import dát o platobných transakciách na platobnej bráne alebo termináloch, a zjednodušiť tak ich zaúčtovanie.

    Ako zaúčtovať platby na platobnej bráne alebo termináli vrátane návodu pre jednotlivé účtovné systémy nájdete v tomto článku.

    Tento článok popisuje technickú štruktúru ABO súboru pre záujemcov, ktorí chcú naprogramovať spracovanie súboru vo vlastnom ekonomickom systéme.

    ABO súbor je textový súbor, ktorý je členený na jednotlivé riadky. Prvý riadok obsahuje hlavičku, nasledujúce riadky potom jednotlivé záznamy výpisu. V súbore generovanom Comgate sú dva typy riadkov. Prvým je vždy hlavička, riadok typu 074. Nasledujú riadky pre jednotlivé položky výpisu (typ 075). Každý riadok obsahuje pole, ktoré má pevnú dĺžku, nepoužíva sa oddelovač. V prípade, že hodnota nedosahuje celú dĺžku pola, sa číselné položky doplnia nulami zľava, textové položky medzerami sprava.

    Úplnú špecifikáciu ABO súboru nájdete napr. na stránkach Českej sporiteľne tu.

    Comgate ponúka dve verzie ABO súboru, ktoré sa líšia spôsobom zobrazenia poplatkov za platby. Verzia v1 uvádza poplatok za platbu zvlášť ku každej platbe.  Tzn. jedna platba vygeneruje vždy dva riadky – jeden pre platbu samotnú a druhý pre poplatok za danú platbu. Verzia v2 obsahuje poplatok vyčíslený súhrnne v jednom riadku. Každá platba je tak na samostatnom riadku, poplatky sú potom súhrnne sčítané v jednom riadku. E-mailom budete dostávať obidve verzie a cez API protokol si pomocou parametra typu môžete vyžiadať konkrétnu verziu.

    ukážkový ABO súbor v1 s jednotlivými poplatkami

    Popis riadku typu 074 (hlavička)

    Por. č.DĺžkaFormátUkážkaPopis
    13číslo074Typ riadku
    216číslo8881181234000008Klientove unikátne číslo. Jedná sa o tzv. fiktívny účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditeľné v klientskom portáli). Za lomítkom je vždy 0800. Toto číslo bankového účtu je nutné nastaviť v účtovnom programe.
    320textObchodník s.r.o.Názov firmy (doplnené medzerami)
    46číslo180119Dátum bankového prevodu (ddmmrr)
    514číslo00000000000000Vždy nuly
    61text+Vždy +
    714číslo00000000000000Vždy nuly
    81text+Vždy +
    914číslo00000000153549Čiastka prevodu v centoch
    101text+Vždy +
    1114číslo00000000153549Čiastka prevodu v centoch
    121text+Vždy +
    133číslo018Číslo dňa v roku
    146číslo180119Dátum prevodu (ddmmrr)
    1514text              Prázdna výplň (14 medzier)

    Popis riadku typu 075 (dáta)

    Por. č.
    Dĺžka
    Formát
    Ukážka
    Popis
    13číslo075
    Typ riadku
    216číslo
    8881181234000008
    Klientove unikátne číslo. Jedná sa o tzv. fiktívny účet v ABO 888118-1234000008/0800 (viditeľné v klientskom portáli). Za lomítkom je vždy 0800. Toto číslo bankového účtu je nutné nastaviť v účtovnom programe.
    316číslo
    0000000000000000
    Pokiaľ sa nejedná o 'CG vyúčtovanie' alebo 'CG Úver' (viď položka č. 11), tak vždy nuly.
    413text11223344    
    Pokiaľ sa nejedná o 'CG vyúčtovanie' alebo 'CG Úver' (viď položka č. 11), tak ID od klienta (doplnené medzerami)
    512číslo
    000000153549
    Čiastka v centoch
    61číslo
    21 – debet, 2 – kredit
    710číslo
    0011223344
    Pokiaľ sa jedná o platbu ('CG ABCD-EFGH-IJKL' v položke č. 11) alebo refundáciu ('CG refundácia' v položke č. 11), tak je tu ID od klienta. V prípade podnikateľského úveru ('CG Úver' v položke č. 11), obsahuje číslo úverovej zmluvy. V prípade, že obsahuje niečo iné ako čísla, tak sú tu nuly.
    810číslo
    0000000000
    Vždy nuly
    910číslo
    0000000000
    Vždy nuly
    106číslo
    180119
    Dátum prevodu (ddmmrr)
    1120textCG ABCD-EFGH-IJKL  
    Popis hodnôt uvádza tabuľka nižšie. (doplnené medzerami)
    121číslo
    0Vždy nula
    134číslo
    1102
    Prvá číslica je vždy 1. Druhá číslica je pre operácie v Kč 1 a pre iné meny 2. Zostávajúce dvojčíslie je 01 pre debetné operácie a 02 pre kreditné.
    146číslo
    180119
    Dátum prevodu (ddmmrr)

    Hodnoty v položke 11

    hodnota v položke 11
    popis
    CG ABCD-EFGH-IJKL
    Riadok obsahuje informácie o platbe.
    CG refundácia
    Riadok obsahuje informácie o refundácii.
    CG vyúčtovanie
    Riadok obsahuje informácie o prevode na bankový účet obchodníka. V položke č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je variabilný symbol prevodu.
    CG poplatok platba
    Riadok obsahuje vyčíslenie poplatku za platbu / platby. V položke č. 7 je hodnota 0000099999.
    CG poplatok mesačný
    Riadok obsahuje vyčíslenie mesačného poplatku. V položke č. 7 je hodnota 0000088888.
    CG ostatné
    Nastáva len v špecifických prípadoch, napr. nejaká mimoriadna nesystémová položka. V položke č. 7 je hodnota 0000077777.
    CG ÚverRiadok obsahuje informáciu o sume stržených splátok podnikateľského úveru. V položke č. 3 je číslo účtu klienta bez kódu banky. V položkách č. 4 a č. 7 je číslo úverovej zmluvy.

    Hodnoty v položke 2

    V tzv. fiktívnom účte klienta je obsiahnutý aj kód meny.

    Kód meny

    Pre klientov spustené do 3. februára 2022 je kód meny obsiahnutý v čísle účtu. Napr. 001234-0000999117/0800

    Pre klientov spustené od 3. februára 2022 je kód meny obsiahnutý v predčíslí účtu. Napr. 888118-1234000008/0800
    CZK
    999117
    888118
    EUR999125
    888126
    PLN999133
    888134
    HUF999141
    888142
    RON999149
    888150
    NOK999165
    888177
    SEK999173
    888185
    GBP999168
    888193
    USD999176
    888206

    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.