Poplatky

   Poplatky


    Zhrnutie článku

    Poplatky za prevádzku platobnej brány a platobných terminálov Comgate sú pevné, bez premenlivých zložiek alebo skrytých podmienok. Vychádzajú z cenníkov, ktoré sú transparentne uvedené na webe. Cenníky sú stanovené pre tarify Easy a Profi, medzi ktorými si klient môže vybrať tú, ktorá lepšie vyhovuje jeho preferenciám. Tarifa Easy je vhodná pre podnikateľov, ktorí chcú mať jednotnú sadzbu poplatku pre všetky platobné metódy, tarifu Profi využije obchodník, ktorý má detailný prehľad o využití rôznych platobných metód, a chce mať väčšiu mieru kontroly nad výškou poplatkov za ne. Tarifa Start je určená pre podnikateľov, ktorí doteraz neprijímali platby kartou.

    Transakčné poplatky

    Transakčné poplatky sú poplatky za vykonanie jednotlivých platieb. Zahŕňajú poplatky pre všetky subjekty, ktoré do procesu platby vstupujú, teda napr. asociácie platobných kariet, banky, technickí partneri alebo platobnú bránu. V cenových tarifách Comgate sú všetky tieto zložky zahrnuté v pevnej väzbe poplatkov, aby klient poznal ich výšku vopred a nemusel operovať s premenlivými hodnotami ako v cenníkoch v režime MIF++. Transakčný poplatok sa strháva z každej platby, jeho výška odpovedá zvolenej tarife platobnej brány / platobného terminálu

    PRÍKLAD: Klientovi s tarifou Easy sa z každej platby – nezávisle na platobnej metóde – strháva transakčný poplatok vo výške 0,9 % + 0,04 EUR. Klientovi s tarifou Profi sa výška transakčných poplatkov líši v závislosti na použitej platobnej metóde.

    Mesačný poplatok

    Mesačný poplatok je poplatkom za prevádzku služby (platobnej brány alebo terminálu), ktorý taktiež odpovedá zvolenej tarife. Pri dosiahnutí stanovenej výšky obratu pre odpovedajúcu tarifu je poplatok za prevádzku služby nulový. Začína sa účtovať od uvedenia platobnej brány do ostrej prevádzky či inštalácie terminálu v prevádzke, najneskôr však od druhého kalendárneho mesiaca po uzatvorení zmluvy.

    PRÍKLAD: Pri uzatvorení zmluvy v septembri bude prvý mesačný poplatok strhnutý najneskôr v decembri za mesiac november. Do tejto chvíle môže byť platobná brána len v testovacej prevádzke.

    Pokiaľ by už v septembri došlo k spusteniu platobnej brány do ostrej prevádzky alebo inštalácii terminálu, prvý mesačný poplatok bude účtovaný za mesiac september a bude strhnutý začiatkom mesiaca októbra.

    Výšku mesačného poplatku ovplyvňuje taktiež zvolená tarifa a tiež mesačný objem transakcií, ktorý sa sčíta z objemu transakcií na platobnej bráne a terminálu. Poplatok sa strháva na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

    PRÍKLAD: Pokiaľ využívate platobnú bránu s tarifou Easy a za september ste dosiahli objem transakcií 3200 EUR, na počiatku októbra sa vám z denného prevodu strhne mesačný poplatok za platobnú bránu vo výške 4 EUR. 

    Pokiaľ využívate platobnú bránu aj platobný terminál v tarife Profi a v mesiaci september na nich dosiahnete objem transakcií vo výške 2200 EUR, resp. 900 EUR, na začiatku októbra sa nestrhne nič, pretože sa v súčte objemov transakcií na bráne a termináli dostanete nad 4000 EUR. 

    Mesačný poplatok za správu platobnej brány sa účtuje bez ohľadu na počet e-shopov klienta. Tzn. je vždy len jeden mesačný poplatok na jedno IČ, aj keby ste mali niekoľko platobných brán.

    Pokiaľ využívate vyšší počet terminálov, cena mesačného poplatku sa stanovuje tak, že sa celkový objem transakcií na termináloch (+ na platobnej bráne) vydelí počtom platobných terminálov v prenájme. Výsledná hodnota určuje poplatok za každý jeden platobný terminál.

    Mesačný poplatok za správu platobnej brány či terminálu sa strháva automaticky z prichádzajúcich platieb vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ cez platobnú bránu či terminál neprebiehajú transakcie, zašleme vám výzvu k platbe s platobnými údajmi.

    Mesačný poplatok za uplynulý mesiac nájdete v dennom rozpise platieb vždy na začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca. Informáciu o strhnutí poplatku uvidíte tiež v stĺpci Produkt v Klientskom portáli ako „Mesačný poplatok“.

    Ostatné poplatky

    Medzi spoplatnené služby platobnej brány patrí:

    • Refundácia (platí aj pre terminál) – vrátenie finančných prostriedkov. Je spoplatnená jednorázovým poplatkom 0,08 EUR. Refundovanú platbu a poplatok nájdete v dennom rozpise platieb.
    • Chargeback – vynútené vrátenie peňažných prostriedkov platcovi na základe jeho sťažnosti. Chargeback je spoplatnený jednorázovým poplatkom 40 EUR.    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.