Poplatky a bonusy

   Poplatky a bonusy


    Article Summary

    Nižšie uvedené informácie sa týkajú taríf platných od 1. júna 2023 pre súčasných klientov Comgate a od konca marca 2023 pre nových klientov Comgate. Informácie týkajúce sa starších sadzobníkov nájdete nižšie. 

    Celková cena za platobnú bránu či platobný terminál sa skladá z troch typov poplatkov:

    • transakčné
    • mesačný
    • ostatné

    Transakčné poplatky

    Transakčný poplatok sa strháva z každej platby, jeho výška odpovedá zvolenej tarife platobnej brány / platobného terminálu.

    PRÍKLAD: Klientovi s tarifou Easy sa z každej platby – nezávisle na platobnej metóde – strháva transakčný poplatok vo výške 0,9 % + 0,04 EUR. U klienta s tarifou Profi sa výška transakčných poplatkov líši v závislosti na použitej platobnej metóde.

    Mesačný poplatok

    Mesačný poplatok sa začína účtovať od uvedenia platobnej brány do ostrej prevádzky či inštalácie terminálu v prevádzke, najneskôr však od druhého kalendárneho mesiaca po uzatvorení zmluvy.

    PRÍKLAD: Pri uzatvorení zmluvy v septembri bude prvý mesačný poplatok strhnutý najneskôr v decembri za mesiac november. Do tejto chvíle môže byť platobná brána len v testovacej prevádzke.

    Pokiaľ by už v septembri došlo k spusteniu platobnej brány do ostrej prevádzky alebo inštalácii terminálu, prvý mesačný poplatok bude účtovaný za mesiac september a bude strhnutý začiatkom mesiaca októbra.

    Výšku mesačného poplatku ovplyvňuje taktiež zvolená tarifa a tiež mesačný objem transakcií, ktorý sa sčíta z objemu transakcií na platobnej bráne a terminálu. Poplatok sa strháva na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

    PRÍKLAD: Pokiaľ využívate platobnú bránu s tarifou Easy a za september ste dosiahli objem transakcií 3200 EUR, na počiatku októbra sa vám z denného prevodu strhne mesačný poplatok za platobnú bránu vo výške 4 EUR. 

    Pokiaľ využívate platobnú bránu aj platobný terminál v tarife Profi a v mesiaci september na nich dosiahnete objem transakcií vo výške 2200 EUR, resp. 900 EUR, na začiatku októbra sa nestrhne nič, pretože sa v súčte objemov transakcií na bráne a termináli dostanete nad 4000 EUR. 

    Mesačný poplatok za správu platobnej brány sa účtuje bez ohľadu na počet e-shopov klienta. Tzn. je vždy len jeden mesačný poplatok na jedno IČ, aj keby ste mali niekoľko platobných brán.

    Pokiaľ využívate vyšší počet terminálov, cena mesačného poplatku sa stanovuje tak, že sa celkový objem transakcií na termináloch (+ na platobnej bráne) vydelí počtom platobných terminálov v prenájme. Výsledná hodnota určuje poplatok za každý jeden platobný terminál.

    Mesačný poplatok za správu platobnej brány či terminálu sa strháva automaticky z prichádzajúcich platieb vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ cez platobnú bránu či terminál neprebiehajú transakcie, zašleme vám výzvu k platbe s platobnými údajmi.

    Mesačný poplatok za uplynulý mesiac nájdete v dennom rozpise platieb vždy na začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca. Informáciu o strhnutí poplatku uvidíte tiež v stĺpci Produkt v Klientskom portáli ako „Mesačný poplatok“.

    Ostatné poplatky

    Medzi spoplatnené služby platobnej brány patrí:

    • Refundácia (platí aj pre terminál) – vrátenie finančných prostriedkov. Je spoplatnená jednorázovým poplatkom 0,08 EUR. Refundovanú platbu a poplatok nájdete v dennom rozpise platieb.
    • Chargeback – vynútené vrátenie peňažných prostriedkov platcovi na základe jeho sťažnosti. Chargeback je spoplatnený jednorázovým poplatkom 40 EUR.
    Nižšie uvedené informácie sa týkajú taríf platných do 31. mája 2023.

    Celková cena za platobnú bránu alebo platobný terminál sa skladá z troch typov poplatkov:

    • transakčné
    • mesačný
    • ostatné

    Transakčné poplatky

    Transakčný poplatok sa strháva z každej platby. V priebehu mesiaca účtujeme základnú sazbu 0,79 % (pri platbách prostredníctvom platobnej brány) + 0.10 EUR / 0.06 EUR (pri platbách na termináli). Pokiaľ váš objem platieb prekročí za mesiac 2 tis. EUR, na jeho konci vám priznáme bonus odpovedajúci nižšej percentnej sadzbe podľa realizovaného objemu.

    PRÍKLAD: Pri objeme transakcií medzi 2 až 8 tis. EUR / mes., činí bonus 0,1 % z objemu transakcií + 0,09 EUR za každú uskutočnenú transakciu. Pri objeme transakcií nad 8 tis. EUR / mes. bude bonus 0,2 % z transakcií + 0,08 EUR za každú uskutočnenú transakciu. Pokiaľ realizujete transakcie v rôznych menách, pre účely výpočtu bonusu systém vykoná automatický prepočet všetkých súm na menu EUR.

    Bonus z obratu nájdete v dennom výpise PDF v stĺpci Produkt. Je označený ako „Mesačný bonus“ a predstavuje kladnú položku v stĺpci „Prevedená čiastka“.

    Mesačný poplatok

    Mesačný poplatok sa začína účtovať od uvedenia platobnej brány do ostrej prevádzky či inštalácie terminálu v prevádzke, najneskôr však od druhého kalendárneho mesiaca po uzatvorení zmluvy.

    PRÍKLAD: Pri uzatvorení zmluvy v septembri bude prvý mesačný poplatok strhnutý najneskôr v decembri za mesiac november. Do tejto chvíle môže byť platobná brána len v testovacej prevádzke.

    Pokiaľ by už v septembri došlo k spusteniu platobnej brány do ostrej prevádzky či inštalácie terminálu, prvý mesačný poplatok bude účtovaný za mesiac september a bude strhnutý začiatkom mesiaca októbra.

    Výšku mesačného poplatku ovplyvňuje mesačný objem transakcií, ktorý sa sčíta z objemu transakcií na platobnej bráne a termináli. Poplatok sa strháva na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

    PRÍKLAD: Pokiaľ využívate platobnú bránu a za september ste dosiahli objemu transakcií 1,5 tis. EUR, na počiatku októbra sa vám z denného prevodu strhne mesačný poplatok za platobnú bránu vo výške 6 EUR.

    Pokiaľ využívate platobnú bránu aj platobný terminál a v mesiaci september na nich dosiahnete objemu transakcií vo výške 1,2 tis. EUR, resp. 1 tis. EUR, na začiatku októbra sa nestrhne nič, pretože sa v súčte objemov transakcií na bráne a termináli dostanete nad 2 tis. EUR.

    Mesačný poplatok za správu platobnej brány sa účtuje bez ohľadu na počet e-shopov klienta. Tzn. je vždy len jeden mesačný poplatok na jedno IČ, aj keby ste mali niekoľko platobných brán.

    Pokiaľ využívate vyšší počet terminálov, cena mesačného poplatku sa stanovuje tak, že sa celkový objem transakcií na termináloch (+ na platobnej bráne) vydelí počtom platobných terminálov v prenájme. Výsledná hodnota určuje poplatok za každý jeden platobný terminál.

    Mesačný poplatok za správu platobnej brány či terminálu sa strháva automaticky z prichádzajúcich platieb vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca. Pokiaľ cez platobnú bránu či terminál neprebiehajú transakcie, zašleme vám výzvu k platbe s platobnými údajmi.

    Mesačný poplatok za uplynulý mesiac nájdete v dennom rozpise platieb vždy na začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca. Informáciu o strhnutí poplatku uvidíte tiež v stĺpci Produkt v Klientskom portáli ako „Mesačný poplatok“.

    mesicni-poplatek.jpg

    Ostatné poplatky

    Medzi spoplatnené služby platobnej brány patrí:

    • Refundácia (platí aj pre terminál) – vrátenie finančných prostriedkov. Je spoplatnená jednorázovým poplatkom 0,08 EUR. Refundovanú platbu a poplatok nájdete v dennom rozpise platieb.
    • Chargeback – vynútené vrátenie peňažných prostriedkov platcovi na základe jeho sťažnosti. Chargeback je spoplatnený jednorázovým poplatkom 40 EUR.    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.