Poplatky a bonusy

Poplatky a bonusy


Celková cena za platobnú bránu alebo platobný terminál sa skladá z troch typov poplatkov:

  • transakčné
  • mesačný
  • ostatné

Transakčné poplatky

Transakčný poplatok je strhávaný z každej platby. V priebehu mesiaca vám je účtovaná základná sadzba 0,79 % (pri platbách cez bránu) + 0.10 EUR / 0.06 EUR (pri platbách cez terminál). Ak objem vašich transakcií prekročí za mesiac 2 tis. EUR, bude vám priznaný bonus zodpovedajúcej nižšej percentuálnej sadzby, uvedený podľa realizovaného objemu.

PRÍKLAD: pri objeme transakcií medzi 2 až 8 tis. EUR / mes., bude bonus činiť 0,1 % z objemu transakcií + 0,09/počet transakcií. Pri objeme transakcií nad 8 tis. EUR / mes. bude bonus činiť 0,2 % z transakcií + 0,08 EUR/počet transakcií. Ak realizujete transakcie v rôznych menách, na účely výpočtu bonusu systém vykoná automatický prepočet všetkých súm na menu EUR.

Bonus z obratu nájdete v dennom výpise PDF v stĺpci Produkt a je označený ako „Mesačny bonus“ a tiež ako plusová položka v stĺpci „Výška prevodu“.

Mesačný poplatok

Mesačný poplatok sa začína účtovať od uvedenia platobnej brány do ostrej prevádzky či inštaláciou terminálu na prevádzke, najneskôr však od druhého kalendárneho mesiaca po uzavretí zmluvy.

PRÍKLAD: pri uzatvorení zmluvy v septembri bude prvý mesačný poplatok strhnutý v decembri za mesiac november. Dovtedy je platobná brána len v testovacej prevádzke.

Ak by už v septembri došlo k spusteniu platobnej brány do ostrej prevádzky či inštalácii terminálu, prvý mesačný poplatok bude účtovaný za mesiac september a bude strhnutý začiatkom mesiaca október.

Výška mesačného poplatku je ovplyvnená mesačným objemom transakcií, ktorý sa sčíta z objemu transakcií na platobnej bráne a terminálu. Poplatok je vám strhnutý na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

PRÍKLAD: ak využívate platobnú bránu a dosiahli ste za mesiac september objem transakcií 1,5 tis. EUR, je vám na začiatku októbra z denného prevodu strhnutý mesačný poplatok za platobnú bránu vo výške 6 EUR.

Mesačný poplatok za správu platobnej brány je účtovaný bez ohľadu na počet e-shopov klienta, tzn. vždy len jeden mesačný poplatok na jedno IČ bez ohľadu na počet aktívnych platobných brán. Pri viac ako jednom platobnom termináli je cena mesačného poplatku stanovená tak, že celkový objem transakcií na bráne a termináloch je vydelený počtom platobných terminálov v prenájme. Výsledná hodnota určuje poplatok každého jedného platobného terminálu.

Mesačný poplatok za správu platobnej brány či terminálu sa strháva automaticky z prichádzajúcich platieb vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca. Ak cez platobnú bránu či terminál neprebiehajú transakcie, zašleme vám výzvu na platbu s platobnými údajmi.

Mesačný poplatok za uplynulý mesiac nájdete v dennom rozpise platieb vždy na začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca. Informáciu o strhnutí poplatku nájdete tiež v stĺpci Produkt ako „Mesačný poplatok“.

mesicni-poplatek.jpg

Ostatné poplatky

Medzi spoplatnené služby na platobnej bráne patrí:

  • Refundácia - čiže vrátenie finančných prostriedkov. Je spoplatnená jednorazovým poplatkom 0,08 EUR. Refundovanú platbu a poplatok nájdete v dennom rozpise platieb.
  • Chargeback - ide o vynútené vrátenie finančných prostriedkov platcovi na základe sťažnosti. Chargeback je spoplatnený jednorazovým poplatkom 40 EUR.

Bonus Shoptet

Bonus za vrátenie poplatku za Shoptet doplnok (vo verzii Business, Profi a Enterprise) nájdete na začiatku mesiaca vo vyúčtovaní v stĺpci Produkt, pri ktorom bude poznámka Shoptet bonus.

Shoptet.jpg

Časté otázky

Odkedy sa hradí mesačný poplatok?

Prvé dva mesiace je priestor na testovanie bez účtovania mesačného poplatku, po uplynutí tohto času vám bude účtovaný poplatok nezávisle od toho, či je platobná brána v ostrej alebo testovacej prevádzke.

Kde nájdem faktúru za mesačné poplatky?

Mesačné vyúčtovanie poplatkov z transakcií nájdete v Klientskom portáli. Prehľad si môžete stiahnuť v PDF formáte v záložke Platby > Prevody na BÚ.

Čo je to chargeback?

Chargeback je spoplatnená služba, pomocou ktorej možno žiadať o vrátenie peňazí na kartu, ak by ste niekomu neposkytli službu, neposlali tovar alebo poslali iný tovar. V prípade, že obchodník na reklamáciu nereaguje a platiteľa žiada o vrátenie peňazí, je to práve s uvedeným poplatkom 40 EUR. Ak by došlo k takému podnetu od vášho zákazníka, banka vždy preveruje platbu s nami a my komunikujeme s obchodníkom = vami.


Bol tento článok užitočný?

What's Next