Povolené krajiny a služby

Povolené krajiny a služby


Pri spracovaní požiadavky na vytvorenie platobnej brány či terminálu dochádza ku kontrole spoločnosti a ponúkaného tovaru či služieb.

Overenie totožnosti

Spoločnosť ComGate Payments a.s. je platobná inštitúcia, ktorá poskytuje služby na základe licencie Českej národnej banky a podlieha zvláštnej regulácii zo zákona 370/2017 Zb. o platobnom styku a zákona č. 253/2008 Zb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Z uvedených zákonov a ďalších regulačných predpisov máme povinnosť overovať totožnosť osôb, pre ktoré poskytujeme platobné služby. To je dôvod, prečo vás v rámci uzatvárania zmluvy budeme žiadať o zaslanie scanu občianskeho preukazu a jedného ďalšieho dokladu.

Povolené krajiny

Zmluvu o platobných službách poskytujeme subjektom podnikajúcim v Českej republike a v Slovenskej republike. Subjekty z ostatných krajín podliehajú individuálnemu posúdeniu.

Rizikové oblasti

Odvetvie platobných služieb je regulované ako dohľadom zo strán Českej národnej banky a ministerstva financií, tak aj pravidlami platobných asociácií Visa a Mastercard. Nižšie uvádzame zoznamy rizikových oblastí, ktoré vyžadujú špeciálny prístup a vzťahujú sa na ne iné ako štandardné obchodné podmienky.

Rizikové oblasti nie sú zakázané, ale pred uzatvorením zmluvy podliehajú osobitnej kontrole. Zmluva na platobné služby pri týchto oblastiach sa môže líšiť od štandardnej zmluvy.

SegmentKonkrétne rizikové oblasti v segmente
Cestovné kancelárie, letenky, vstupenky, ubytovanie
Cestovné kancelárie, cestovné agentúry
Predaj leteniek, lodných lístkov
Predaj vstupeniek, vstupenky na jednorazové akcie
Ubytovacie zariadenia
COVID-19Výrobky súvisiace s COVID-19
Erotika, pornografia, vzťahyErotické pomôcky, vr. malého množstva filmov na nosičoch (nie online na prevzatie), internetové zoznamky
Finančné služby. investície, reality, zlato a komodityObchod s vysoko rizikovými komoditami (ropa a zemný plyn, zlato a zlatý prach, diamanty a ďalšie suroviny)
Poradenské služby - finančné, stávkové, investičné, atď
Finančné inštitúcie, obchodník s cennými papiermi, investičný fond
Predaj poistenia
Sprostredkovanie platobného styku
Zlatníctvo a klenotníctvo
Hazard, stávky, lotérie Kasína, herne, hazardné hry, stávkové hry, lotérie
Kryptomena a elektronické peniaze Dobíjanie, nakupovanie a spätná výmena anonymných elektronických peňazí (napr. predplatené karty)

Lieky, doplnky stravy, výživové poradenstvo

Doplnky stravy
Lekárne
Výrobky obsahujúce CBD
Diétne a výživové poradenstvo 
Návykové látky, alkohol, tabakAlkohol, Tabák
Neziskové organizácie, charita, zbierky, crowdfunding neziskových organizácií, charitatívna činnosťNeziskové organizácie, charitatívna činnosť
Crowdfunding, crowdfundingové servery
Ostatné službyTaxislužby, kuriérske služby
Obchod s použitým oblečením
Veštecké služby (astrológia, horoskopy, numerológia)
Obchod s toxickými látkami s dopadom na životné prostredie a ich skladovanie
Platby za členstvo, predplatné členstva v kluboch, skupinách
Zľavové servery
Úložisko, sťahovanie, dátové služby, SW licencie a kredityPredaj softvérových licencií, herných a iných digitálnych licencií, kódov a kľúčov, všetky elektronické produkty a služby doručované klientovi okamžite po platbe, vrátane online kurzov

Máte lekáreň?

Podmienkou pre spustenie platobnej brány je dokladovanie osobitného oprávnenia na činnosť a tiež povinnosť mať kamennú pobočku.

Máte cestovnú kanceláriu?

Podmienkou pre spustenie platobnej brány je dokladovanie osobitného oprávnenia na činnosť vrátane poistenia proti úpadku.

Zakázané oblasti

Zoznam zakázaných oblastí vychádza z pravidiel kartových asociácií a môže byť ďalej doplnený. Pre nižšie uvedené oblasti nie je umožnená platba kartou.

SegmentKonkrétne zakázané oblasti v segmente
Erotika a pornografia                                                                                          

Pornografia, erotické webové kamery

Zoznamka s ponukou erotických služieb, spoločníčky, eskortné služby
Finančné služby, investície, reality, zlato a komodityZmenárne
Kryptomena a elektronické peniazeKrypto aktíva (exchange platforms-zmenárne / burzy, elektronické peňaženky), ťažiari mien, inicial coin offering, obchodníci využívajúci úplne anonymné kryptomeny ako predmet zmeny
Lieky, doplnky stravy, výživové poradenstvoVýrobky obsahujúce CBD nad koncentráciu 5 %
Návykové látky, alkohol, tabakPredajne narkotík, drogové portály, marihuana coffee shop
Tabakový priemysel
Ostatné nelegálne aktivityAkékoľvek nelegálne aktivity podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, predaj tovaru a služieb, ktoré porušujú právne predpisy Európskej únie
Ostatné službyTelemarketing - Predaj a ponuka služieb prostredníctvom SMS a telefonického oslovovania
Politické strany, cirkvi, sektyFinancovanie politických strán vrátane extrémnej ľavice a extrémnej pravice, náboženské sekty
Úložisko, sťahovanie, dátové služby, SW licencie a kredity Aktivity, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že porušujú alebo umožňujú porušovať právo duševného vlastníctva a autorské práva, napr. nelegálne sťahovanie audiovizuálnych diel, verejné úložisko počítačových hier, hudby apod.
I-cloud portály, prenájom vzdialených serverov, webhosting, poskytovanie free webov
Predaj a poskytovanie telekomunikačných služieb, dátových služieb a internetu
Zbrane a strelivo Zbrane kategórie A (pozri Zákon č. 119/2002 Zb. o strelných zbraniach a strelive)
Zbrane, okrem zbraní kategórie A (pozri Zákon č. 119/2002 Zb. o strelných zbraniach a strelive)
Sprostredkovanie nákupu, predpredaj tovaruSprostredkovanie nákupu produktov tretej strany a predpredaj, keď tovar dodáva iný subjektBol tento článok užitočný?