Predautorizácia

   Predautorizácia


    Article Summary

    Predautorizácia je dočasná blokácia finančných prostriedkov na účte držiteľa platobnej karty.

    Z pohľadu zákazníka sa jedná o bežnú platbu kartou na platebnej bráne. Po dokončení je čiastka blokovaná, v žiadnom prípade nie je strhnutá hneď.

     Maximálna doba blokácie je 3 dni. Blokáciu je možné na základe pokynu e-shopu dokončiť, alebo zrušiť. 

    Predautorizáciu je možné dokončiť na plnú čiastku ale aj zvoliť nižšiu, ako na ktorú bola zablokovaná.

    Predautorizácie je možné využívať napr. za účelom rezervácie tovaru a služieb alebo v prípade, kedy nie je dopredu známa konečná výška transakcie.

    Viac informácií o tom, ako vykonať na platobnej bráne predautorizáciu, nájdete v API dokumentácii.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.