Pridanie ikony platobnej aplikácie na plochu

   Pridanie ikony platobnej aplikácie na plochu


    Article Summary

    Pokiaľ dôjde (napr. omylom) k odstráneniu platobnej aplikácie z domovskej obrazovky terminálu, môžete ju vrátiť ručne cez menu widgetov.

    Pre otvorenie menu s widgetmi kliknite a podržte prst vo voľnom priestore na domovskej obrazovke. Otvorí sa ponuka pre úpravu plochy. Tu vyberete možnosť „Widgety“ a zo zoznamu vyberete Switchio Pay alebo Switchio Store (podľa toho, ktorý z widgetov chýba). Widget v zozname podržte prstom a presuňte do voľného priestoru na systémovej ploche.    Bol tento článok užitočný?