Pridanie ikony platobnej aplikácie na plochu

   Pridanie ikony platobnej aplikácie na plochu


    Zhrnutie článku

    Pokiaľ dôjde (napr. omylom) k odstráneniu platobnej aplikácie z domovskej obrazovky terminálu, môžete ju vrátiť ručne cez menu widgetov.

    Pre otvorenie menu s widgetmi kliknite a podržte prst vo voľnom priestore na domovskej obrazovke. Otvorí sa ponuka pre úpravu plochy. Tu vyberete možnosť „Widgety“ a zo zoznamu vyberete Switchio Pay alebo Switchio Store (podľa toho, ktorý z widgetov chýba). Widget v zozname podržte prstom a presuňte do voľného priestoru na systémovej ploche.    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.