Pripojenie Ethernet/Hotspot

   Pripojenie Ethernet/Hotspot


    Zhrnutie článku

    1. Zapojte napájací kábel do konektora s označením „USB“. Ethernet kábel (pripojenie k internetu) zapojte do konektora označeného „LAN/WAN“.

    2. Položte terminál na dokovaciu stanicu a zapnite ho stlačením tlačidla na ľavom boku terminálu. Načíta sa operačný systém Android, ktorého rozhranie je podobné ako v mobilnom telefóne.

    3. Zvoľte položku Nastavenia.

    4. Vyberte možnosť pripojenia cez Wi-Fi.

    5. Vyberte Wi-Fi sieť, ktorá sa volá napríklad NEXGO30DC-POS.

    6. Heslo pre túto Wi-Fi je „nexgo300130“.

    > Návod na nastavenie hotspot dokovacej stanice (EN)


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.