Pripojenie Ethernet/Hotspot

   Pripojenie Ethernet/Hotspot


    Article Summary

    1. Zapojte napájací kábel do konektora s označením „USB“. Ethernet kábel (pripojenie k internetu) zapojte do konektora označeného „LAN/WAN“.

    2. Položte terminál na dokovaciu stanicu a zapnite ho stlačením tlačidla na ľavom boku terminálu. Načíta sa operačný systém Android, ktorého rozhranie je podobné ako v mobilnom telefóne.

    3. Zvoľte položku Nastavenia.

    4. Vyberte možnosť pripojenia cez Wi-Fi.

    5. Vyberte Wi-Fi sieť, ktorá sa volá napríklad NEXGO30DC-POS.

    6. Heslo pre túto Wi-Fi je „nexgo300130“.

    > Návod na nastavenie hotspot dokovacej stanice (EN)


    Bol tento článok užitočný?