Pripojenie s vlastnou SIM

   Pripojenie s vlastnou SIM


    Article Summary

    V prípade, že máte vlastnú SIM kartu, je potrebné vložiť ju do terminálu. Miesto pre vloženie SIM karty sa nachádza pod krytom batérie terminálu.

    1. Otočte terminál a opatrne zložte kryt batérie.

    2. Vložte SIM kartu (bežnej veľkosti, nie microSIM alebo nanoSIM) čipom smerom nadol.

    3. Zapnite platobný terminál stlačením tlačidla na ľavom boku terminálu.

    4. Po spustení sa nachádzate v rozhraní Android, ktoré sa chová rovnako ako v mobilnom telefóne.


    Bol tento článok užitočný?