Reštart platby

Reštart platby


Platobná brána umožňuje užívateľom opakovať platbu, ak sa im nepodarilo dokončiť platbu na prvýkrát. Platobná brána nabáda používateľa k ďalším pokusom o zaplatenie, napríklad s využitím inej platobnej karty alebo inej platobnej metódy.

Predstavme si užívateľa, ktorý zvolí platobnú metódu bankového prevodu a zistí, že na zvolenom účte nedisponuje dostatkom prostriedkov. 

Takému užívateľovi je ponúknutá možnosť zaplatiť kreditnou kartou alebo platbou z iného účtu. 

Podobná situácia môže nastať aj pri platbe kartou, napríklad pri platobnej karte bez povolených platieb na internete. Aj v takom prípade bude užívateľovi ponúknutá možnosť opakovať pokus o zaplatení.

V prípade, keď platiteľ z akéhokoľvek dôvodu nezaplatí, zostáva platba v stave Očakávaná a táto informácia sa do e-shopu neposiela (nedochádza k zmene stavu platby v e-shope). Platcovi sa zobrazí okno platobnej brány s informáciou o stave platby Očakávaná s tlačidlom Zaplatiť a ďalej potom s odkazmi Návrat do eshopu a Zrušiť platbu.

stav-platby-ceka-na-zaplaceni(1)

Po kliknutí na Zaplatiť zobrazí platobná brána výber platobnej metódy. Po kliknutí na Návrat do eshopu dôjde k návratu do eshopu bez zmeny stavu platby. Platba zostane v stave Očakávaná. Platiteľ môže túto možnosť využiť napr. v prípade, že zaplatil tzv. offline platobnou metódou a platobná brána o jeho platbe ešte nevie. 

Po kliknutí na Zrušiť platbu, dôjde k prepnutiu platby do stavu Nesplatená, táto informácia je odovzdaná do e-shopu a zároveň dôjde k presmerovaniu platcu do e-shopu. K presmerovaniu platcu z platobnej brány do e-shopu dochádza len v prípade, že od založenia platby uplynula menej ako 1 hodina - dôvodom je obvyklá životnosť session v rámci e-shopu.

Umožnenie opakovaného pokusu o zaplatenie platby bude mať za následok zvýšenie počtu platieb, ktoré sú prepnuté do stavu nesplatená až s uplynutím tzv. dĺžky expirácie platby. K odovzdaniu informácie o nezaplatenej platbe dôjde buď tak, že platiteľ klikne na odkaz Zrušiť platbu, alebo uplynutím doby expirácie platby.

Stav platby

Po založení platby odošle platobná brána zákazníkovi e-mail s informáciou o platbe. Súčasťou e-mailu je tlačidlo „Zistiť stav platby“, pomocou ktorého môže zákazník prejsť na webovú stránku s informáciou o stave danej platby. Dozvie sa na nej, či je platba v stave zaplatená, nezaplatená alebo čaká na zaplatenie.

E-mail pro plátce - ověření stavu platby

Zaplatená platba bola zákazníkom úspešne dokončená. Tento stav je ihneď odovzdaný do e-shopu pomocou API či e-mailovej notifikácie (ak si to tak majiteľ e-shopu praje). Ako predajca môžete v tejto chvíli už poskytnúť tovar.

Stav platby - ZAPLACENÁ

Platba v stave Nesplatená môže byť z dvoch dôvodov. 

Buď zákazník použije tlačidlo „Zrušiť platbu“ v e-maili alebo uplynie nastavená doba expirácie (viac o expirácii sa zmieňujeme nižšie). Po uplynutí doby expirácie sa informácia o nezaplatenej platbe posiela prostredníctvom API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemôže byť zmenený.

Stav platby - NEZAPLACENÁ

Poslednou možnosťou je, že ide o platbu čakajúcu na zaplatenie. Zákazník v tomto prípade platbu nedokončil ihneď alebo sa mu to zatiaľ nepodarilo. Tento stav nie je automaticky odovzdávaný do e-shopu. Zákazník má totiž možnosť znovu si zvoliť platobnú metódu a opakovať platbu. Po uplynutí doby expirácie sa takáto platba stáva nezaplatenou. Tento stav môže nastať aj v prípade, keď transakcia ešte nebola potvrdená bankou.

Stav platby - ČEKÁ NA ZAPLACENÍ


Bol tento článok užitočný?

What's Next