Reštart platby

   Reštart platby


    Article Summary

    Platobná brána umožňuje používateľom opakovať platbu, pokiaľ sa im ju nepodarilo dokončiť na prvý krát. Kupujúci v takom prípade obdrží výzvu k ďalším pokusom o zaplatenie s možnosťou využitia inej platobnej karty alebo inej platobnej metódy.

    K neúspešnému pokusu o zaplatenie môže dôjsť z rôznych dôvodov – napríklad keď kupujúci zvolí úhradu bankovým prevodom z účtu, na ktorom nie je dostatok disponibilných prostriedkov, prípadne keď si zákazník želá platiť kartou, na ktorej pritom nemá povolené platby na internete.

    V takých prípadoch mu platobná brána sama ponúkne nový pokus o platbu aj s možnosťou výberu alternatívnej platobnej metódy. 

    Pokiaľ platba z rôznych dôvodov (v príklade nižšie, kupujúci zadal nesprávne údaje o karte) neprebehne, ponúkne platobná brána zákazníkovi niekoľko možností: urobiť nový pokus rovnakou platobnou metódou, zvoliť si inú platobnú metódu, vrátiť sa do e-shopu, alebo zrušiť platbu.

    Keď kupujúci z roznych dôvodov nezaplatí, zostáva platba v stave Očakávaná a táto informácia sa do e-shopu neodosieľa (nedochádza k zmene stavu platby v e-shope).

    Po kliknutí na Návrat do e-shopu sa zákazník vráti na stránky e-shopu a stav platby sa nezmení. Platba zostane v stave Očakávaná.

    Po kliknutí na Zrušiť platbu dôjde k prepnutiu platby do stavu Nezaplatená, túto informáciu brána odošle do e-shopu a zároveň dôjde k presmerovaniu platiteľa do e-shopu. K presmerovaniu platiteľa do e-shopu dochádza len v prípade, že od založenia platby uplynula menej ako 1 hodina – dôvodom je zvyčajná životnosť session v rámci e-shopu.

    Umožnenie opakovaného pokusu o zaplatenie platby bude mať za následok zvýšenie počtu platieb, ktoré sú prepnuté do stavu Nezaplatená až s uplynutím tzv. dĺžky expirácie platby. K odovzdaniu informácie o nezaplatenej platbe dôjde buď tak, že platca klikne na odkaz Zrušiť platbu, alebo uplynutím doby expirácie platby.

    Stav platby

    Po založení platby odošle platobná brána zákazníkovi e-mail s informáciou o platbe. Súčasťou e-mailu je tlačidlo Zistiť stav platby, pomocou ktorého môže zákazník prejsť na webovú stránku s informáciou o stave danej platby. Dozvie sa na nej, či je platba v stave zaplatená, nezaplatená alebo čaká na zaplatenie.
    Súčasťou e-mailu je tlačidlo Zistiť stav platby, pomocou ktorého môže zákazník prejsť na webovú stránku s informáciou o stave danej platby. Dozvie sa na nej, či je platba v stave zaplatená, nezaplatená alebo čaká na zaplatenie.


    Zaplatená platba bola zákazníkom úspešne dokončená. Tento stav je ihneď odovzdaný do e-shopu pomocou API či e-mailovej notifikácie (pokiaľ si to tak majiteľ e-shopu želá). Ako predajca môžete v túto chvíľu už poskytnúť tovar.

    Stav platby Nezaplatená môže nastať z dvoch dôvodov. 

    Buď zákazník použije tlačidlo Zrušiť platbu v e-maile, alebo uplynie nastavená doba expirácie. Po uplynutí doby expirácie sa informácia o nezaplatenej platbe posiela prostredníctvom API do e-shopu. Tento stav platby je konečný, už nemôže byť zmenený.

    Poslednou možnosťou je, že sa jedná o platbu čakajúcu na zaplatenie. Zákazník v tomto prípade platbu nedokončil hneď, alebo sa mu to zatiaľ nepodarilo. Tento stav nie je automaticky posielaný do e-shopu. Zákazník má totiž možnosť znova si zvoliť platobnú metódu a opakovať platbu. Po uplynutí doby expirácie sa takáto platba stáva nezaplatenou. Platba môže byť označená ako čakajúca na zaplatenie aj počas doby, kým ju potvrdí banka.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.