Splátkový predaj (v Česku)

   Splátkový predaj (v Česku)


    Article Summary

    Dostupné len pre zákazníkov v Česku.

    Táto platobná metóda je aktuálne dostupná len pre zákazníkov platiacich menou CZK v českých e-shopoch.


    Splátkový predaj umožňuje zákazníkom e-shopu rozhodnúť sa o počte a výške splátok, v ktorých uhradí cenu nákupu. Obchodník obdrží potvrdenie o zaplatení okamžite a v štandardnej dobe mu poukážeme tiež celú hodnotu objednávky.


    Splátkový predaj ponúkame v spolupráci so spoločnosťami Cofidis a ESSOX.

    Cofidis

    Minimálna celková hodnota nákupu pri platobnej metóde Cofidis na splátky je 2000 Kč, maximálna hodnota 50 000 Kč.

    Dobu splácania si zákazník môže nastaviť na 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov.

    Proces platby z pohľadu platcu

    1. Platca si najskôr na platobnej bráne vybere metódu Nákup na splátky.

    2. V ďalšom kroku platca zvolí Nákup na splátky (Cofidis Pay).

    3. Do formulára sa väčšina parametrov z objednávky e-shopu prepíše automaticky. Zákazník doplní „Druh tovaru“ a vyberie z ponuky „Počet splátok“.

    4. V ďalšom kroku platca nahrá sken dokladu (prednú i zadnú stranu) vo formáte .jpg alebo .png v maximálnej veľkosti 5 MB.

    5. Údaje z občianskeho preukazu sa načítajú do záložky „Osobné údaje“ (nie je možné editovať). Ostatné platca doplní.

    6. V záložke Príjmy a výdaje platca vyplní položky Zdroj príjmu, Zamestnaný od, Pracovný úväzok, Názov zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, Čistá mzda, Mesačné výdaje celkom a Počet vyživovaných detí.

    7. V ďalšom kroku je zhrnutie výdajov.

    8. Nasledujú súhlasy s Poskytnutím kópie OP, Spracovaním osobných údajov a Súhlas s poskytnutím osobných údajov.
    9. Pokiaľ je žiadosť schválená, platcovi sa zobrazí potvrdenie. Ten hneď potom zaškrtne potvrdenie o tom, že si dokument prečítal a údaje súhlasia. Zmluvu podpíše kódom z SMS správy.

    10. Podpísanú zmluvnú dokumentáciu odosiela poskytovateľ platcovi e-mailom.

    11. Ak nie je vyhodnotenie žiadosti o poskytnutí splátok úspešné, platca prejde späť do prostredia platobnej brány, kde si môže zvoliť inú platobnú metódu.

    Priebeh platby Cofidis Pay (video spoločnosti Cofidis):


    ESSOX

    Minimálna celková hodnota nákupu platobnou metódou ESSOX Nákup na splátky je 2000 Kč, maximálna hodnota je 500 000 Kč.

    Dobu splácania si zákazník môže zvoliť v rozmedzí 6 – 72 mesiacov.

    Proces platby z pohľadu platcu

    1. Platca si najskôr na platobnej bráne vyberie metódu Nákup na splátky.
    2. V ďalšom kroku platca zvolí ESSOX Nákup na splátky.
    3. Osobné údaje a kontaktné informácie sa automaticky načítajú z e-shopu, platca ich skontroluje a potvrdí.
    4. V nasledujúcom kroku platca vyberie kategóriu tovaru a zvolí si parametry splácania.
    5. Potom platca uvedie informácie o zdroji svojich príjmov a doplňujúce údaje ako počet vyživovaných detí, typ bývania a pod. 
    6. Nasleduje výber typu podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere a doklady, ktoré platca použije pre overenie totožnosti.
    7. Doklady je možné nahrať priamo zo zariadenia, na ktorom platca pracuje, alebo môže využiť QR kód, ktorý naskenuje do mobilného telefónu.
    8. V ďalšom kroku platca potvrdí správnosť dokladov a zvolenú formu podpisu. 
    9. Posledným krokom je podpis zmluvy (pomocou SMS, fyzicky s doručením kuriérom či priamo na predajni).


    Priebeh platby ESSOX Nákup na splátky (video spoločnosti ESSOX)    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.