Splátkový predaj (v Česku)

   Splátkový predaj (v Česku)


    Article Summary

    Splátkový predaj umožňuje zákazníkom e-shopu rozhodnúť sa o počte a výške splátok, v ktorých uhradí cenu nákupu. Obchodník obdrží potvrdenie o zaplatení okamžite a v štandardnej dobe mu poukážeme tiež celú hodnotu objednávky.

    Splátkový predaj ponúkame v spolupráci so spoločnosťou Cofidis.

    Cofidis

    Minimálna celková hodnota nákupu pri platobnej metóde Cofidis na splátky je 2000 Kč, maximálna hodnota 50 000 Kč.

    Dobu splácania si zákazník môže nastaviť na 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov.

    Proces platby z pohľadu platcu

    1. Platca si najskôr na platobnej bráne vybere metódu Nákup na splátky.

    2. V ďalšom kroku platca zvolí Nákup na splátky (Cofidis Pay).

    3. Do formulára sa väčšina parametrov z objednávky e-shopu prepíše automaticky. Zákazník doplní „Druh tovaru“ a vyberie z ponuky „Počet splátok“.

    4. V ďalšom kroku platca nahrá sken dokladu (prednú i zadnú stranu) vo formáte .jpg alebo .png v maximálnej veľkosti 5 MB.

    5. Údaje z občianskeho preukazu sa načítajú do záložky „Osobné údaje“ (nie je možné editovať). Ostatné platca doplní.

    6. V záložke Príjmy a výdaje platca vyplní položky Zdroj príjmu, Zamestnaný od, Pracovný úväzok, Názov zamestnávateľa, IČO zamestnávateľa, Čistá mzda, Mesačné výdaje celkom a Počet vyživovaných detí.

    7. V ďalšom kroku je zhrnutie výdajov.

    8. Nasledujú súhlasy s Poskytnutím kópie OP, Spracovaním osobných údajov a Súhlas s poskytnutím osobných údajov.
    9. Pokiaľ je žiadosť schválená, platcovi sa zobrazí potvrdenie. Ten hneď potom zaškrtne potvrdenie o tom, že si dokument prečítal a údaje súhlasia. Zmluvu podpíše kódom z SMS správy.

    10. Podpísanú zmluvnú dokumentáciu odosiela poskytovateľ platcovi e-mailom.

    11. Ak nie je vyhodnotenie žiadosti o poskytnutí splátok úspešné, platca prejde späť do prostredia platobnej brány, kde si môže zvoliť inú platobnú metódu.

    Priebeh platby Cofidis Pay (video spoločnosti Cofidis):    Bol tento článok užitočný?

    What's Next