Storno

   Storno


    Article Summary

    Pomocou funkcie „Storno“ zrušíte poslednú transakciu, ktorá bola na termináli dokončená.

    Storno sa vykonáva napríklad v nasledujúcich situáciách:

    • Obsluha zadala nesprávnu čiastku platby.
    • Podpis na doklade nesúhlasí s podpisom na zadnej strane platobnej karty. 
    • Držiteľ platobnej karty si nákup rozmyslel a požiadal o zrušenie platby.

    1. Vyberte v menu aplikácie položku „Storno“

    2. Skontrolujte údaje zobrazené na displeji a pre potvrdenie stlačte „ÁNO“.

    3. Po potvrdení sa platobný terminál spojí s autorizačným centrom a uskutoční transakciu.

    4. Po prijatí odpovede z autorizačného serveru zobrazí výsledok a zároveň vytlačí potvrdenie o transakcii pre obchodníka. Pre vytlačenie potvrdenia o transakcii pre zákazníka stlačte tlačidlo „Tlač“.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.