Storno

   Storno


    Article Summary

    Pomocou funkcie „Storno“ zrušíte poslednú transakciu, ktorá bola na termináli dokončená.

    Storno sa vykonáva napríklad v nasledujúcich situáciách:

    • Obsluha zadala nesprávnu čiastku platby.
    • Podpis na doklade nesúhlasí s podpisom na zadnej strane platobnej karty. 
    • Držiteľ platobnej karty si nákup rozmyslel a požiadal o zrušenie platby.

    1. Vyberte v menu aplikácie položku „Storno“

    2. Skontrolujte údaje zobrazené na displeji a pre potvrdenie stlačte „ÁNO“.

    3. Po potvrdení sa platobný terminál spojí s autorizačným centrom a uskutoční transakciu.

    4. Po prijatí odpovede z autorizačného serveru zobrazí výsledok a zároveň vytlačí potvrdenie o transakcii pre obchodníka. Pre vytlačenie potvrdenia o transakcii pre zákazníka stlačte tlačidlo „Tlač“.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next