Storno

Storno


There is no Slovakian content available for this article, You are viewing the fallback version (Czech).

Pomocí funkce „Storno“ zrušíte poslední úspěšně provedenou transakci, která byla na terminálu provedena.
Storno se provádí, když nastanou následující situace:

  • Obsluha zadala chybnou částku platby.
  • Nesouhlasí-li podpis na Dokladu s podpisem na zadní straně Platební karty. 
  • Na základě žádosti Držitele Platební karty, který si koupi rozmyslel

1. Vyberte v menu aplikace položku "Storno"

2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení stiskněte “ANO”.

3. Po potvrzení se platební terminál spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

4. Po přijetí odpovědi z autorizačního serveru zobrazí výsledek a současně vytiskne potvrzenku o transakci pro obchodníka. Pro tisk potvrzenky o transakci pro zákazníka stiskněte tlačítko “Tisk”.


Bol tento článok užitočný?

What's Next