Storno platby

   Storno platby


    Zhrnutie článku

    Storno platby využijete, keď zákazník objednávku v e-shope zruší a neželá si platbu dokončiť.

    Storno platby vykoná pomocou API rozhrania alebo v Klientskom portáli. Tlačidlo pre stornovanie platby nájdete v klientskom portáli v prehľade transakcií pri každej jednotlivej transakcii. Postup pre stornovanie platby cez API rozhranie nájdete v dokumentácii API.

    Pre úspešné stornovanie platby platí, že stav platby musí byť Očakávaná (pending). Pokiaľ chcete vrátiť už zaplatenú platbu, využite metódu refundácie.

    Storno platby v Klientskom portáli

    storno-platby-eshop

    Storno platby zákazníkom    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.