Stravovacie systémy
  • Tmavý režim
    Svetlo
  • Pdf

Stravovacie systémy

  • Tmavý režim
    Svetlo
  • Pdf

Platobné terminály môžu akceptovať aj elektronické stravovacie karty. Spôsob sprevádzkovania akceptácie stravovacích kariet sa pri rôznych poskytovateľoch líšia. V prípade záujmu o akceptáciu elektronických stravovacích kariet v prvom kroku kontaktujte, prosím, príslušnú stravovaciu spoločnosť.

Ohľadom aktivácie stravovacích kariet kontaktujte, prosím, vybranú stravovaciu spoločnosť na dohodnutie obchodných podmienok a uzavretie zmluvy.

Platobný terminál podporuje stravenky:

Benefit Plus

Chèque Déjeuner (UP)

Edenred - Ticket Restaurant

Gusto Karta

Naše stravenka Lidl

Sodexo


Bol tento článok nápomocný