Stravenky Gusto Karta

Stravenky Gusto Karta


Najlepším postupom pre akceptáciu e-stravenky Gusto Karta je vykonanie registrácie. Prvým krokom registrácie je zadanie svojho IČ do poľa na overenie:

Zadání IČO pro ověření

Systém z registrov získa dostupné informácie a zobrazí vám ich na kontrolu:

Údaje ke kontrole

V strednej časti obrazovky zvoľte osobu (buď označte meno zo zoznamu alebo pridajte novú osobu) a vpravo doplňte kontaktné údaje. 

Vpravo dole vyberte, či podnikáte v oblasti stravovania, zdravia a relaxácie, športu apod. 

V prípade, že ste platcom DPH, systém z registra zistí číslo vášho bankového účtu. Skontrolujte, či je toto číslo správne. 

V ďalších častiach formulára ho budete mať možnosť zmeniť. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo „Zadať prevádzkareň“.

V tejto časti sa zobrazia detaily o vašej prevádzke. Vyplňte skutočnú adresu, názov a typ prevádzky, doplňte kontaktné údaje. Tie sa môžu líšiť od údajov z predchádzajúcej stránky.

Detaily o vaší provozovně

Pre ďalší krok kliknite na tlačidlo „Nastaviť vyplácanie“.

Nastavení vyplácení gusto karta

Vyberte požadovanú frekvenciu vyplácania, skontrolujte bankový účet na zasielanie peňazí a prípadne zadajte iný. Vyplňte tiež e-mailovú adresu, kam vám budú zaslané daňové doklady. Kliknite na tlačidlo „Zhrnutie“.

Na liste „Zhrnutie“ je rekapitulácia všetkých informácií. Pred odoslaním ich, prosím, skontrolujte a následne kliknite na „Súhlas s obchodnými podmienkami“. V rámci formulára sa dá bez obáv vrátiť na predchádzajúcu stránku. Údaje zostanú zachované, ak nevypnete prehliadač.

Ak sú všetky údaje v poriadku, kliknite na tlačidlo „REGISTROVAŤ“.


Bol tento článok užitočný?