Stravenky Naše stravenka od Lidl

Stravenky Naše stravenka od Lidl


Ak máte záujem vo svojej prevádzke prijímať elektronické stravenky Naša stravenka od spoločnosti Lidl stravenky v.o.s., nižšie nájdete podrobný návod na ich akceptáciu.

Ak ešte nemáte s Naša stravenka zmluvu o akceptácii kariet, najlepším postupom je vykonať registráciu. Po kliknutí na „Chcem prijímať Náš stravný lístok“ nasleduje vypĺňanie formulára.

Naše stravenka

Krok č. 1: Doplňte IČ vašej spoločnosti a pokračujete tlačidlom „doplniť ďalšie údaje podľa IČO“. Zvoľte „Korešpondenčná adresa“, ak je iná ako je adresa sídla, doplňte. Pridajte počet prevádzok.

Vyplnění formuláře

Základní informace

Krok č. 2: Doplňte konajúcu osobu. Ak zvolíte možnosť „Zástupca na základe plnej moci“, musíte následne vložiť kópiu plnej moci.

Naše stravenka Uzavření smlouvy online

Krok č. 3: Doplňte „Kontaktnú osobu“. Môžete zvoliť buď konajúcu osobu z predchádzajúceho kroku alebo zadať inú kontaktnú osobu a doplniť k nej potrebné informácie.

Naše stravenka Uzavření smlouvy online vyplnění kontaktní osoby

Krok č. 4: Doplňte údaje k prevádzke a akceptácii straveniek. Vyberte si druh stravovacej karty, ktorý chcete akceptovať. 

Naše stravenka Uzavření smlouvy online vyplnění provozovny

Pri voľbe „elektronické stravovacie karty" doplňte, či chcete akceptovať stravenky len v jednej prevádzke. Ak máte viac prevádzok, vyberte akceptáciu pre všetky prevádzky.

Naše stravenka nastavení elektronické stravenky

Po výbere elektronickej stravovacej karty vykonajte nastavenia pre terminály. Zvoľte First Data / Comgate. Ako identifikácia zariadenia slúžia MID (Merchant ID). MID kód (merchant ID) vám oznámime pri aktivácii platobného terminálu Comgate. Pre každý terminál je nutná aktivácia. Aktivácia sa uskutočňuje na diaľku, bez nej však nie je možné platiť kartami na termináli. Pokračujte nastavením údajov k prevádzke. Môžete pridať aj ďalšie zariadenia.

Naše stravenka provozovna

Naše stravenka typ provozovny

Naše stravenka přidání provozovny

Naše stravenka bankovní účet

Krok č. 5: Doplňte bankový účet (kód banky a číslo podnikateľského účtu).

Uzavření smlouvy

Po dokončení týchto krokov sa vám ukáže „Náhľad zmluvy“, kde si môžete doplniť „Kód obchodníka“, ktorý je nepovinný a slúži len ako interná identifikácia. Po kontrole všetkých údajov odošlite informácie tlačidlom „Odoslať návrh zmluvy“.

Naše stravenka náhled smlouvy

Naše stravenka náhled smlouvy

Naše stravenka odeslání návrhu smlouvy

Všetky informácie a dáta budete mať následne po uzavretí zmluvy vo svojom užívateľskom účte na stránkach nasestravenka.cz.


Bol tento článok užitočný?