SW Pohoda

   SW Pohoda


    Article Summary

    V účtovnom systéme Pohoda môžete zaúčtovať transakcie v EUR, ktoré prebehli cez platobnú bránu alebo terminál, dvomi spôsobmi:

    • Import výpisov – pri načítaní výpisu vzniká pre každý pohyb nový záznam typu príjem či výdaj v agende banky. Po vytvorení týchto nových záznamov vykonávajte likvidáciu dokladov a pohľadávok dľa zhodného VS. 
    • Načítanie avíza – pri načítaní avíza nevzniká v agende banky nový pohyb. V agende banky sa vyhľadá záznam, ktorý odpovedá danému avízu (čiastka a VS). Pokiaľ taký pohyb existuje, potom sa do neho rozpíšu jednotlivé položky avíza a prebehne likvidácia dokladov a pohľadávok podľa zhodného VS a čiastky.

    Import výpisov

    Pre zjednodušenie práce sme pre vás vytvorili popis importu výpisu transakcie v ABO formáte (príloha .gpc) do účtovného SW Pohoda.

    Pridanie služieb Homebaking

    V prvom kroku založíte a nastavíte služby elektronického platobného styku, služby Homebanking. Pre nastavenie zvolíte položku ponuky „Nastavenie“ a kliknete na „Homebanking“. V druhom kroku pridáte svoj bankový účet v agende Bankové účty.

    Načítanie avíza

    V prvom kroku založte v agende Homebanking novú službu „Comgate“, ktorou nastavíte cestu k priečinku so súbormi s avízami.

    abo-pohoda-11

    V agende „Banka“ zvoľte načítanie avíza.

    Otvorí sa sprievodca načítania avíza, kde zvolíte vytvorenú službu pre avíza Comgate.

    Pre overenie nahrávaných platieb môžete v tomto kroku pred samotným načítaním avíza vykonať aj náhľad daného súboru.

    Po stlačení tlačidla „Ďalej“ spracuje program Pohoda avízo a zobrazí výsledok načítania.

    Po stlačení tlačidla „Dokončiť“ prejdite späť do agendy „Banka“, kde budú do vybraného bankového pohybu na záložku „Položky dokladu“ doplnené údaje z načítaného súboru avíza.

    Hromadné nahrávanie denných výpisov

    Pri importe výpisov/avíz do programu POHODA je možné v sprievodcovi importom vybrať naraz viac súborov ich hromadným označením. Výber je možný vykonať napr. klávesovou skratkou Ctrl+klikaním myšou na jednotlivé súbory. Všetky takto označené súbory výpisov/avíz sa potom hromadne naimportujú.

    Pri hromadnom importe avíz si POHODA dohľadáva v agende „Banka“ príjmový doklad so súhrnnou čiastkou daného avíza. Avízo následne súhrnnú čiastku bankového dokladu rozdelí na jednotlivé položky. Výpisy sa importujú ako samostatné bankové doklady.
    Bol tento článok užitočný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.