Účtenka

   Účtenka


    Article Summary

    Pomocou voľby „História transakcií“ je možné vytlačiť akúkoľvek staršiu účtenku z terminálu.

    Po kliknutí na platbu terminál ponúkne možnosť „Vytlačiť potvrdenku“ pre zákazníka alebo obchodníka.

    Ukážka účtenky pre obchodníka                 Ukážka účtenky pre zákazníka                    Ukážka platby v internetovom bankovníctve    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.