Účtovanie v Money ERP

Účtovanie v Money ERP


V prvom kroku pri účtovaní v účtovnom systéme Money ERP je potrebné v priečinku Online bankovníctvo skontrolovať konfiguráciu online banky, nastavenie bankových účtov a skupinu bankových výpisov.

Konfigurícia online banky

V menu Online bankovníctvo > Konfigurácia online doplňte do banky dôležité údaje do polí:

  • „Platobná brána“ - z roletovej ponuky vyberte Comgate, vykonajte súčasne predvyplnenie poľa „Základ adresy“.
  • „ID užívateľa“ a „Šifrovací kľúč“ - údaje nájdete vo svojom Klientskom portáli v sekcii Nastavenia obchodu > Prepojenie obchodu > Ukážka.
  • „Skupina bankového výpisu“ - nezabudnite vybrať príslušnú skupinu (viď opis ďalej).

Konfigurace online banky Money ERP

Nastavenie bankových účtov

V menu Adresár > Firmy zadajte na tlačidlo kmeňovej firmy všetky bankové účty, ktoré budete využívať. Na záložke „Bankové účty“ vyberte „Pridať“ a doplňte na kartu „Bankové spojenie“ nasledujúce údaje:

  • „Opis“ - vyberte vyhovujúci opis.
  • „Číslo účtu“ - vložte číslo účtu z Klientskeho portálu. Číslo účtu nájdete v sekcii Platobné metódy v stĺpci „Fiktívny účet v ABO“
  • „Kód banky“ - môžete nechať prázdny.

Nastavení bankovních účtů Money ERP

Do menu Účtovníctvo > Banka > Zoznam bankových účtov, pridajte bankový účet a zadajte:

  • „Mena“ - pole je predvyplnené podľa „Sprievodca nastavením programu“, ale je samozrejme možné zmeniť na inú menu.
  • „Primárny účet“ - na zaúčtovanie odporúčame definovať zvláštny analytický účet.
  • „Číslo účtu“ - z ponuky vyberte novo pridaný účet.

Výběr čísla účtu

Skupina bankových výpisov

Založte si samostatnú skupinu bankových výpisov v menu Účtovníctvo > Banka > Bankové výpisy > Pridať skupinu zoznamu. Pre každý účet musí byť založená vlastná skupina. Venujte, prosím, pozornosť dôkladnému nastaveniu skupiny (predkontácie, číselný rad, rozpis DPH, činnosť atď.).

Bankovní výpisy

Stiahnutie výpisu

Výpisy sa dajú sťahovať ručne aj automaticky, obidva spôsoby je možné tiež kombinovať. Pre prípadnú kontrolu nájdete vo svojom Klientskom portálu vyúčtovanie transakcií.

Ručné stiahnutie výpisu

Ručné stiahnutie sa spustí v menu Konfigurácia online banky pomocou tlačidla „Stiahnutie výpisu“. Po stlačení tlačidla program otvorí „Sprievodca stiahnutím výpisu z online platobnej brány“. Na prvej strane vyberte časové rozpätie, pre ktoré chcete výpisy stiahnuť a či chcete platby ihneď párovať. Ďalej sa v sprievodcovi pohybujte tlačidlom „Ďalšie“ a proces už beží úplne samostatne.

Ruční stažení výpisu Money ERP

Sťahovanie pomocou CSW Automatic

CSW Automatic je samostatná aplikácia, ktorá slúži na automatizáciu opakovaných procesov v Money ERP tak, aby nebolo nutné ich stále dookola nastavovať či individuálne spúšťať. V aplikácii je pre potreby sťahovania online platieb vytvorený zásuvný modul Online Banking, ktorý nájdete v knižnici S5 CSW Online Banking Automatic. Umožní vám podrobné nastavenie časového rozpisu preberania výpisov aj posielanie informačných e-mailov.

Stahování výpisu pomocí CSW Auromatic Money ERPAutomatické stažení výpisu Money ERP

Pravidlá pre účtovanie transakcií

Na párovanie transakcií a faktúr sa používa variabilný symbol, ten musí byť zhodný ako pri vydanej faktúre v účtovnom systéme Money ERP, tak aj pri transakcii na e-shope. Variabilný symbol je súčasťou dát odovzdávaných platobnej bráne pri založení platby.

V prípadoch, keď sa suma na faktúre nezhoduje s čiastkou hradenou na platobnej bráne, výsledok párovania sa bude odvíjať od nastavenia skupiny bankového výpisu na záložke „Konfigurácia párovanie úhrad“ (nastavenie polí „Prehradenie hradeného dokladu“ a „Automatické párovanie čiastočných úhrad“).


Bol tento článok užitočný?