Účtovanie v SW Pohoda

Účtovanie v SW Pohoda


V účtovnom systéme Pohoda môžete zaúčtovať transakcie v EUR, ktoré prebehli cez platobnú bránu alebo terminál, dvoma spôsobmi:

 • Import výpisov - pri načítaní výpisu vzniká pre každý pohyb nový záznam typu príjem či výdaj v agende banky. Po vytvorení týchto nových záznamov vykonávajte likvidáciu dokladov a pohľadávok podľa zhodného VS.
 • Načítanie avíza - pri načítaní avíza nevzniká v agende banky nový pohyb. V agende banky sa vyhľadá záznam, ktorý zodpovedá danému avízu (suma a VS). Ak takýto pohyb nájde, potom do neho rozpíše jednotlivé položky avíza a vykoná likvidáciu dokladov a pohľadávok podľa zhodného VS a sumy.

Import výpisov

Na uľahčenie práce sme pre vás vytvorili opis importu výpisu transakcie v ABO formáte (príloha .gpc) do účtovného SW Pohoda.

Pridanie služieb Homebaking

V prvom kroku si zvoľte položku menu „Nastavenia“ a kliknite na „Homebanking“. Zadajte názov „Comgate ABO“ a vyberte formát „ČS Business 24 (ABO)“. Pri parametri „Zložka pre výpisy“ nastavte adresu, do ktorej budete ukladať výpisy transakcií v ABO formáte. V parametri „Po spracovaní súboru výpisu“ môžete určiť, či súbory ABO po spracovaní presuniete do iných zložiek alebo ich odstránite. Odporúčame vybrať možnosť „presunúť do“ a zadať podrobný adresár na disku.

abo-pohoda-11


Pridanie bankového účtu

V druhom kroku zvoľte položku menu „Nastavenia“, vyberte „Bankové účty“, kde vložíte nový záznam.

Ďalej do nasledujúcich položiek zadajte tieto údaje:

 • do „Skratka“ zadajte „CG“,
 • do „Analytický účet“ zadajte „221000“,
 • do „Číslo účtu“ vložte číslo účtu z Klientského portálu. Číslo účtu nájdete v sekcii Platobné metódy v stĺpci „Fiktívny účet v ABO“,
 • do „Banka“ zadajte „Slovenská sporiteľňa“,
 • do „Homebanking“ zadajte „Comgate ABO“.

abo-pohoda-12

Účtovanie v ABO formáte

Vyúčtovanie transakcií v ABO formátoch vám zasielame denne e-mailom. Denné výpisy nájdete aj v Klientskom portáli v sekcii Platby > Prevody na BÚ.

Postup účtovania je nasledujúci:

 • súbor vyúčtovanie uložte do zložky
 • kliknite na položku ponuky „Účtovníctvo“ a vyberte položku „Banka“
 • kliknite na položku ponuky „Záznam“ a vyberte položku „Načítanie výpisu“
 • vyberte službu „Comgate ABO“

abo-pohoda-4

Vyberte súbory, ktoré chcete spracovať, a zadajte „Ďalší“. Tým sú transakcie vo zvolenom súbore zaúčtované.

abo-pohoda-5

Transakcie sa zobrazujú v rozpise podľa nasledujúcej obrazovky.

abo-pohoda-23

Načítanie avíza

V prvom kroku založte v agende Homebanking novú službu „Comgate“, ktorou nastavíte cestu k priečinku so súbormi s avízami.

abo-pohoda-11

image003

V agende „Banka“ zvoľte načítanie avíza.

3-pohoda

Otvorí sa vám sprievodca načítania avíza, kde vyberiete vytvorenú službu pre avíza Comgate.

4-pohoda

Na overenie nahrávaných platieb môžete v tomto kroku pred samotným načítaním avíza vykonať aj náhľad daného súboru.

6-pohoda

Následne po stlačení tlačidla „Ďalšie“ dôjde v programe Pohoda k spracovaniu avíza a zobrazeniu výsledku načítania.

abo-pohoda-23(1)

Po stlačení tlačidla „Dokončiť“ bude užívateľ presmerovaný späť do agendy „Banka“, kde budú do vybraného bankového pohybu do záložky „Položky dokladu“ doplnené údaje z načítaného súboru avíza.

8-pohodaBol tento článok užitočný?