Upgates

   Upgates


    Zhrnutie článku

    Nastavenie prepojenia platobnej brány nájdete v administrácii Upgates pod Nastavenia > Obchod > Platba > Comgate.

    Testovacie údaje

    V klientskom portáli v sekcii Integrácia > Nastavenie obchodu > Prepojenie obchodu vložte údaje o URL a povolenej IP adrese.

    comgate-navod-4(1)

    • Do administrácie UPgates vložte Identifikátor prepojenia obchodu a Heslo.
    • Potom zaškrtnite políčko Testovací režim.
    • Platbu aktivujte zaškrtnutím políčka Aktívna.
    • Platbu si môžete zobraziť vo viacerých jazykových mutáciách či menách. Pre každú z nich je potrebné vyplniť Špecifikácie platobnej metódy

    Povolenie platby pri doprave

    Povolenie platby pri doprave nastavíte v sekcii Nastavenia > Obchod > Doprava > Úprava dopravy pomocou ceruzky úprav.

    • Pre otestovanie na front-ende e-shopu je potrebné platbu Comgate povoliť v niektorej z dopráv. To vykonáte ceruzkou úprav pri danej doprave. 
    • Platbu pre potreby testovania povoľte v doprave, ktorú zákazníci nevyužívajú, alebo vytvorte dopravu novú.

    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.