Urgencia platby

   Urgencia platby


    Zhrnutie článku

    Urgencia platby slúži k tomu, aby ste mohli pripomenúť zákazníkovi doteraz neuhradenú objednávku. Môžete tak učiniť pomocou platobného odkazu.

    Platobný odkaz pre konkrétnu platbu nájdete v Klientskom portáli v prehľade transakcií a v konkrétnom detaile jednotlivej platby.

    Odkaz môžete použiť pri komunikácii so zákazníkom ohľadne dokončenia platby.

    platby-zaurgovani    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.