Urgencia platby

Urgencia platby


Urgencia platby slúži na pripomenutie doteraz neuhradenej objednávky vašim zákazníkom. Vďaka platobnému odkazu máte možnosť mu takúto platbu pripomenúť.

Platobný odkaz pre konkrétnu platbu nájdete v Klientskom portáli v prehľade transakcií a v samotnom detaile jednotlivej platby.

Odkaz je možné zaslať vášmu zákazníkovi do e-mailu, chatu, messengera alebo v SMS so žiadosťou o dokončenie platby.

platby-zaurgovaniBol tento článok užitočný?