Uzávěrka/mezisoučet

Uzávěrka/mezisoučet


There is no Slovakian content available for this article, You are viewing the fallback version (Czech).

Uzávěrka

Uzávěrka se provádí na konci každého pracovního dne za účelem kontroly skutečného stavu provedených transakcí za určité časové období. Po provedení uzávěrky dojde k vynulování součtů transakcí. Každá další transakce se promítne již v nové uzávěrce.
Uzávěrka není na terminálu vyžadována a nemá vliv na vaši výplatu transakcí.  

1. V hlavním menu vyberte volbu “Uzávěrka“.

2. Na obrazovce se zobrazí aktuální stav uzávěrky, kde každá barva představuje jiný typ částek / počtů transakcí. Zelená znamená platby, červená vrácení peněz a modrá představuje celkové částky a počty. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení uzávěrky stiskněte tlačítko ”Uzávěrka”.

3. Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle typu karty. Terminál také vytiskne i celkový počet návratů.

Mezisoučet

Funkce slouží k ověření součtu transakcí. Mezisoučet provede součet transakcí, které byly provedeny na teminálu v určitém časovém úseku, a to od poslední uzávěrky až po dobu, kdy je proveden mezisoučet.  Mezi dvěma uzávěrkami je možno provádět libovolný počet mezisoučtů. Výsledné součty mezisoučtů se nemažou. Provedením mezisoučtu se neprovede uzávěrka.

1. V hlavním menu vyberte volbu “Uzávěrka“

2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro zobrazení mezisoučtu stiskněte tlačítko ”Mezisoučet”.

3. Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle typu karty. Terminál také vytiskne i celkový počet návratů.


Bol tento článok užitočný?