Uzávierka/medzisúčet

   Uzávierka/medzisúčet


    Zhrnutie článku

    Uzávierka

    Uzávierka sa vykonáva na konci každého pracovného dňa za účelom kontroly skutočného stavu vykonaných transakcií za určité časové obdobie. Po vykonaní uzávierky dôjde k vynulovaniu súčtov transakcií. Každá ďalšia transakcia sa premietne už v novej uzávierke. Uzávierka má len informatívny charakter, nijak neovplyvní výplatu transakcií.  

    1. V hlavnom menu vyberte voľbu „Uzávierka“.

    2. Na obrazovke sa zobrazí aktuálny stav uzávierky, kde každá farba predstavuje iný typ čiastok / počtov transakcií. Zelená znamená platby, červená vrátenie peňazí a modrá predstavuje celkové čiastky a počty. Skontrolujte údaje zobrazené na displeji a pre potvrdenie uzávierky stlačte tlačidlo „Uzávierka“.

    3. Terminál vytlačí celkový počet prijatých transakcií a ich sumu. Rozdelené sú podľa typu karty. Terminál tiež vytlačí aj celkový počet návratov.

    Medzisúčet

    Funkcia slúži k overeniu súčtu transakcií. Medzisúčet vykoná súčet transakcií, ktoré na termináli prebehli v časovom úseku od poslednej uzávierky. Medzi dvomi uzávierkami je možné vykonávať ľubovoľný počet medzisúčtov. Medzisúčty ani záznamy o transakciách sa vykonaním medzisúčtu nevymažú, medzisúčet teda neovplyvní ďalšiu uzávierku.

    1. V hlavnom menu vyberte voľbu „Uzávierka“

    2. Skontrolujte údaje zobrazené na displeji a pre zobrazenie medzisúčtu stlačte tlačidlo „Medzisúčet“.

    3. Terminál vytlačí celkový počet prijatých transakcií a ich sumu. Rozdelené sú podľa typu karty. Terminál vytlačí aj celkový počet návratov.
    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.