Uzávierka/medzisúčet

   Uzávierka/medzisúčet


    Article Summary

    Uzávierka

    Uzávierka sa vykonáva na konci každého pracovného dňa za účelom kontroly skutočného stavu vykonaných transakcií za určité časové obdobie. Po vykonaní uzávierky dôjde k vynulovaniu súčtov transakcií. Každá ďalšia transakcia sa premietne už v novej uzávierke. Uzávierka má len informatívny charakter, nijak neovplyvní výplatu transakcií.  

    1. V hlavnom menu vyberte voľbu „Uzávierka“.

    2. Na obrazovke sa zobrazí aktuálny stav uzávierky, kde každá farba predstavuje iný typ čiastok / počtov transakcií. Zelená znamená platby, červená vrátenie peňazí a modrá predstavuje celkové čiastky a počty. Skontrolujte údaje zobrazené na displeji a pre potvrdenie uzávierky stlačte tlačidlo „Uzávierka“.

    3. Terminál vytlačí celkový počet prijatých transakcií a ich sumu. Rozdelené sú podľa typu karty. Terminál tiež vytlačí aj celkový počet návratov.

    Medzisúčet

    Funkcia slúži k overeniu súčtu transakcií. Medzisúčet vykoná súčet transakcií, ktoré na termináli prebehli v časovom úseku od poslednej uzávierky. Medzi dvomi uzávierkami je možné vykonávať ľubovoľný počet medzisúčtov. Medzisúčty ani záznamy o transakciách sa vykonaním medzisúčtu nevymažú, medzisúčet teda neovplyvní ďalšiu uzávierku.

    1. V hlavnom menu vyberte voľbu „Uzávierka“

    2. Skontrolujte údaje zobrazené na displeji a pre zobrazenie medzisúčtu stlačte tlačidlo „Medzisúčet“.

    3. Terminál vytlačí celkový počet prijatých transakcií a ich sumu. Rozdelené sú podľa typu karty. Terminál vytlačí aj celkový počet návratov.
    Bol tento článok užitočný?