Variabilný symbol

   Variabilný symbol


    Article Summary

    Variabilný symbol je k dispozícii pre každú platbu.

    Maximálne je možné zadať 20 alfanumerických znakov.

    1. V menu vyberte položku „Platba“.

    2. Pod výškou čiastky je riadok s variabilným symbolom, napravo kliknite na „Upraviť“.

    3. Zobrazí sa systémová klávesnica. Na numerickú klávesnicu prepnete v dolnom ľavom rohu klávesou „123“.  

    4. Zadanie požadovaného variabilného symbolu potvrďte klinutím na zelenú ikonu v pravom dolnom rohu klávesnice.

    5. Zadanie variabilného symbolu môžete zrušiť modrým tlačidlom v ľavom hornom rohu.


    Bol tento článok užitočný?

    What's Next