Vyčistenie pamäti aplikácie Switchio Store

   Vyčistenie pamäti aplikácie Switchio Store


    Zhrnutie článku

    1. Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu ozubeného kolieska „Nastavenia“.

    2. V „Nastavení“ vyberte položku „Aplikácie / Apps“.

    3. Potom kliknite na „Switchio Store“.

    4. Kliknite na pravé tlačidlo „Vynútiť ukončenie / Force stop“.

    5. Potom kliknite na „Úložisko / Storage“. 

    6. Kliknite na „Vymazať dáta / Clear Data“.

    7. Pomocou tlačidla ikony kolieska v dolnej lište obrazovky prejdite späť na hlavnú obrazovku.    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.