Zapamätanie karty

   Zapamätanie karty


    Article Summary

    Táto funkcia sa týka výhradne metódy platby kartou. Pri jej využití zákazník v ďalších nákupoch v rovnakom e-shope nemusí opisovať údaje o karte do platobnej brány. Zapamätanie údajov o karte je vhodné ponúknuť v prípade, kedy v e-shope zákazníci nakupujú pravideľne. Čas a výška nákupu sú variabilné.

    Platba z pohľadu platiteľa

    Zákazník pred úhradou v e-shope odsúhlasí, že si môžete zapamätať (uložiť) jeho kartu. Následne vykoná prvú platbu zvyčajným spôsobom, vyplní všetky údaje o platobnej karte do platobnej brány. S každým ďalším nákupom už má na e-shope údaje o karte uložené a už len klikne na tlačidlo Zaplatiť. K presmerovaniu na platobnú bránu už nedochádza.

    Aktivácia funkcie

    V prvom kroku vykonáte evidenciu zákazníka pomocou registrácie. Zákazník sa v prostredí e-shopu prihlasuje pomocou mena a hesla. Uloženie údajov o karte podlieha podmienkam asociácií kariet VISA a Mastercard, je tak potrebné pred prvou platbou získať zákazníkov súhlas. Pre tento účel doporučujeme vytvoriť checkbox. Pre umožnenie funkcie zapamätania karty je potrebné zo strany e-shopu vykonať drobné úpravy v integrácii. Bližšie informácie nájdete v našej API dokumentácii.

    Táto funkcionalita je dostupná na vyžiadanie. V prípade záujmu, kontaktujte našu zákaznícku podporu.


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.