Zapamätanie karty

Zapamätanie karty


Ide o platby, kedy váš zákazník s každým druhým a ďalším nákupom už nemusí opisovať kartové dáta do platobnej brány. Zapamätanie kartových dát je vhodné ponúknuť v prípade, že u vás zákazník pravidelne nakupuje. 

Čas a výška nákupu sú variabilné. Funkciu je vhodné ponúknuť pri predaji potravín, kozmetiky, kurzov, školení, e-bookov a iných výučbových materiálov apod.

Platba z pohľadu platcu

Zákazník pred úhradou v e-shope odsúhlasí, že si môžete zapamätať (uložiť) jeho kartu. Následne vykoná prvú platbu obvyklým spôsobom, kedy vyplní všetky dáta o svojej platobnej karte do platobnej brány. S každým ďalším nákupom už má zapamätanie karty na e-shope a len klikne na tlačidlo Zaplatiť. K presmerovaniu na platobnú bránu nedochádza.

Aktivácia funkcie

V prvom kroku vykonáte evidenciu svojho zákazníka. To urobíte pomocou registrácie, kedy sa k vám zákazník bude prihlasovať pomocou mena a hesla. Uloženie kartových dát podlieha požiadavkám kartových asociácií VISA a Mastercard, je tak potrebné pred prvou platbou získať súhlas od zákazníka s uložením kartových dát. Tu odporúčame vytvoriť checkbox na potvrdenie súhlasu. Na uloženie karty je potrebné z vašej strany vykonať drobné úpravy v integrácii. Bližšie informácie nájdete v našej API dokumentácii. Funkcia zapamätania karty sa týka metódy platby kartou.

Táto funkcia je dostupná na vyžiadanie. V prípade záujmu kontaktujte našu zákaznícku podporu.


Bol tento článok užitočný?