Zapnutie/vypnutie terminálu

   Zapnutie/vypnutie terminálu


    Article Summary

    K zapnutiu a vypnutiu terminálu slúži guľaté tlačidlo na jeho ľavom boku.

    Ak chcete terminál zapnúť, stlačte tlačidlo a podržte ho do chvíle, kým sa rozsvieti displej.

    Ak chcete terminál vypnúť, podržte tlačidlo, pokým sa zobrazí ponuka „Vypnúť; Reboot; Režim V Lietadle; Tichý režim“. Potvrďte vypnutie terminálu stlačením „OK“ .    Bol tento článok užitočný?