Zapnutie/vypnutie terminálu

   Zapnutie/vypnutie terminálu


    Zhrnutie článku

    K zapnutiu a vypnutiu terminálu slúži guľaté tlačidlo na jeho ľavom boku.

    Ak chcete terminál zapnúť, stlačte tlačidlo a podržte ho do chvíle, kým sa rozsvieti displej.

    Ak chcete terminál vypnúť, podržte tlačidlo, pokým sa zobrazí ponuka „Vypnúť; Reboot; Režim V Lietadle; Tichý režim“. Potvrďte vypnutie terminálu stlačením „OK“ .


    Bol tento článok užitočný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.