Spropitné

   Spropitné


    Article Summary

    1. V menu vyberte položku „Platba“.

    2. Zadejte sumu, kterou má zákazník zaplatit bez spropitného. 

    3. Pokud je funkce spropitného aktivní, zadáte v dalším kroku celkovou částku, kterou vám zákazník zaplatí. Původní zadanou sumu v tomto kroku navýšíte o spropitné. Například má-li váš zákazník platit 85 Kč za nákup, ale při placení vám sdělí, že máte platbu zaokrouhlit na 100 Kč, zadáte v druhém kroku výši platby 100 Kč. Na dvou spodních řádcích pak vidíte celkovou sumu rozdělenou na spropitné a hodnotu nákupu.

    4. Potvrďte částku stiskem tlačítka „Zaplatit“.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next