Spropitné

Spropitné


1. V menu vyberte položku „Platba“.

2. Zadejte požadovanou sumu platby. 

3. Pokud jste požadovali na terminálu spropitné, terminál vás vybídne k možnosti zadat jeho výši. To provedete navýšením původní částky k platbě. Například má-li váš zákazník platit 85 Kč za nákup, ale při placení vám sdělí, že to má být 100 Kč, zadáte spropitné ve výši 100 Kč. Došlo k navýšení platby o 15 Kč. Celková částka platby bude 100 Kč.

4. Potvrďte částku stiskem tlačítka “Zaplatit”.


Byl tento článek užitečný?

What's Next