Storno

Storno


Pomocí funkce „Storno“ zrušíte poslední transakci, která byla na terminálu dokončena.
Storno se provádí například v následujících situacích:

  • Obsluha zadala chybnou částku platby.
  • Podpis na dokladu nesouhlasí s podpisem na zadní straně platební karty. 
  • Držitel platební karty si koupi rozmyslel a požádal o zrušení platby

1. Vyberte v menu aplikace položku „Storno“

2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení stiskněte „ANO“.

3. Po potvrzení se platební terminál spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

4. Po přijetí odpovědi z autorizačního serveru zobrazí výsledek a současně vytiskne potvrzení o transakci pro obchodníka. Pro tisk potvrzení o transakci pro zákazníka stiskněte tlačítko „Tisk“.


Byl tento článek užitečný?

What's Next