Storno

Storno


Pomocí funkce „Storno“ zrušíte poslední úspěšně provedenou transakci, která byla na terminálu provedena.
Storno se provádí, když nastanou následující situace:

  • Obsluha zadala chybnou částku platby.
  • Nesouhlasí-li podpis na Dokladu s podpisem na zadní straně Platební karty. 
  • Na základě žádosti Držitele Platební karty, který si koupi rozmyslel

1. Vyberte v menu aplikace položku "Storno"

2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení stiskněte “ANO”.

3. Po potvrzení se platební terminál spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

4. Po přijetí odpovědi z autorizačního serveru zobrazí výsledek a současně vytiskne potvrzenku o transakci pro obchodníka. Pro tisk potvrzenky o transakci pro zákazníka stiskněte tlačítko “Tisk”.


Byl tento článek užitečný?

What's Next