Storno

   Storno


    Article Summary

    Pomocí funkce „Storno“ zrušíte poslední transakci, která byla na terminálu dokončena.
    Storno se provádí například v následujících situacích:

    • Obsluha zadala chybnou částku platby.
    • Podpis na dokladu nesouhlasí s podpisem na zadní straně platební karty. 
    • Držitel platební karty si koupi rozmyslel a požádal o zrušení platby

    1. Vyberte v menu aplikace položku „Storno“

    2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení stiskněte „ANO“.

    3. Po potvrzení se platební terminál spojí s autorizačním centrem a uskuteční transakci.

    4. Po přijetí odpovědi z autorizačního serveru zobrazí výsledek a současně vytiskne potvrzení o transakci pro obchodníka. Pro tisk potvrzení o transakci pro zákazníka stiskněte tlačítko „Tisk“.


    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.