Stravenky Naše stravenka od Lidl

Stravenky Naše stravenka od Lidl


Máte-li zájem ve své provozovně přijímat elektronické stravenky Naše stravenka od společnosti Lidl stravenky v.o.s., níže naleznete podrobný návod k jejich akceptaci.

Pokud dosud nemáte s Naší stravenkou smlouvu o akceptaci karet, nejlepším postupem je provést registraci. Po kliknutí na "Chci přijímat Naši stravenku" následuje vyplňování formuláře.

Naše stravenka

Krok č. 1: Doplňte IČ vaší společnosti a pokračujete tlačítkem „doplnit další údaje dle IČ“. Zvolíte „Korespondenční adresu“, pokud je jiná než je adresa sídla, doplníte. Přidáte počet provozoven. 

Vyplnění formuláře

Základní informace

Krok č. 2: Doplňte jednajicí osobu. Pokud zvolíte možnost „Zástupce na základě plné moci“ musíte následně vložit kopii plné moci. 

Naše stravenka Uzavření smlouvy online

Krok č. 3: Doplňte „Kontaktní osobu“. Můžete zvolit buď jednající osobu z předchozího kroku, nebo zadat jinou kontaktní osobu a doplnit k ní potřebné informace. 

Naše stravenka Uzavření smlouvy online vyplnění kontaktní osoby

Krok č. 4: Doplňte údaje k provozovně a akceptaci stravenek. Vyberete si druh stravenky, kterou chcete akceptovat. 

Naše stravenka Uzavření smlouvy online vyplnění provozovny

U volby „elektronické stravenky“ doplňte, zda chcete akceptovat stravenky pouze v jedné provozovně. Pokud máte více provozoven, zvolte akceptaci pro všechny provozovny. 

Naše stravenka nastavení elektronické stravenky

Po výběru elektronické stravenky provedete nastavení pro terminály. Zvolíte Československá obchodní banka a.s.. Jako identifikace zařízení slouží MID (Merchant ID). MID kód (merchant ID) vám sdělíme při aktivaci platebního terminálu Comgate. Pro každý terminál je nutná aktivace. Aktivace probíhá na dálku, bez ní však není možné kartami na terminálu platit. Pokračujte nastavením údajů k provozovně. Můžete přidat i další zařízení. 

Naše stravenka provozovna

Naše stravenka typ provozovny

Naše stravenka přidání provozovny

Naše stravenka bankovní účet

Krok č. 5: Doplňte bankovní účet (kód banky a číslo podnikatelského účtu). 

Uzavření smlouvy

Po dokončení těchto kroků se vám ukáže „Náhled smlouvy“, kam si můžete doplnit „Kód obchodníka“, který je nepovinný a slouží pouze jako interní identifikace. Po kontrole všech údajů odešlete informace tlačítkem „Odeslat návrh smlouvy“. 

Naše stravenka náhled smlouvy

Naše stravenka náhled smlouvy

Naše stravenka odeslání návrhu smlouvy

Veškeré informace a data budete mít následně po uzavření smlouvy ve svém uživatelském účtu na stránkách nasestravenka.cz.


Byl tento článek užitečný?