SW Pohoda

   SW Pohoda


    Shrnutí článku

    V účetním systému Pohoda můžete zaúčtovat transakce v Kč, které proběhly přes platební bránu nebo terminál, dvěma způsoby:

    • Import výpisů – při načtení výpisu vzniká pro každý pohyb nový záznam typu příjem či výdej v agendě banky. Po vytvoření těchto nových záznamů provádějte likvidaci dokladů a pohledávek dle shodného VS.
    • Načtení avíza – při načtení avíza nevzniká v agendě banky nový pohyb. V agendě banky se vyhledá záznam, který odpovídá danému avízu (částka a VS). Pokud takový pohyb existuje, pak se do něj rozepíší jednotlivé položky avíza a proběhne likvidace dokladů a pohledávek podle shodného VS a částky.

    Import výpisů

    Pro usnadnění práce jsme pro vás vytvořili popis importu výpisu transakce v ABO formátu (příloha .gpc) do účetního SW Pohoda.

    Přidání služeb Homebanking

    V prvním kroku založíte a nastavíte služby elektronického platebního styku, služby Homebanking. Pro nastavení zvolíte položku nabídky „Nastavení“ a kliknete na „Homebanking“. Ve druhém kroku přidáte svůj bankovní účet v agendě Bankovní účty. 

    Přidání bankovního účtu

    Ve druhém kroku vyberte v menu položku Nastavení, zvolte Bankovní účty, kam zanesete nový záznam. 

    Vyplňte následující položky:

    • „Zkratka“ – „CG“
    • „Analytický účet“ – „221000“
    • do „Číslo účtu“ vyplňte číslo účtu z Klientského portálu. Najdete je v sekci Platební metody ve sloupci „Fiktivní účet v ABO“
    • „Bank“ – „Česká spořitelna“
    • „Homebanking“ – „Comgate ABO“

    Účtování ve formátu ABO

    Výpis transakcí ve formátu ABO posíláme denně e-mailem. Denní výpisy najdete také v Klientském portálu v sekci Platby > Převody na BÚ.

    Postup účtování je následující:

    • uložte výpis do souboru
    • v menu klikněte na položku „Účetnictví“ a vyberte soubor „Banka“
    • v menu vyberte položku „Záznam“ a klikněte na „Načíst výpis“
    • vyberte službu „Comgate ABO“

    Vyberte soubory ke zpracování a klikněte na Další“. Vaše transakce jsou zúčtovány ve vybraném souboru.

    Transakce jsou rozepsány na následující obrazovce.


    Načtení avíza

    V prvním kroku založte v agendě Homebanking novou službu „Comgate“, kterou nastavíte cestu ke složce se soubory s avízy.

    abo-pohoda-11

    image003

    V agendě „Banka“ zvolte načtení avíza.

    3-pohoda

    Otevře se průvodce načtení avíza, kde zvolte vytvořenou službu pro avíza Comgate.

    4-pohoda

    Pro ověření nahrávaných plateb můžete v tomto kroku před samotným načtením avíza provést i náhled daného souboru.

    6-pohoda

    Po stisknutí tlačítka „Další“ zpracuje program Pohoda avízo a zobrazí výsledek načtení.

    abo-pohoda-23(1)

    Po stisknutí tlačítka „Dokončit“ přejdete zpět do agendy „Banka“, kde budou do vybraného bankovního pohybu na záložku „Položky dokladu“ doplněny údaje z načteného souboru avíza.

    8-pohoda

    Hromadné nahrání denních výpisů

    Při importu výpisů/avíz do programu POHODA je možné v průvodci importem vybrat najednou více souborů jejich hromadným označením. Výběr lze provést např. klávesovou zkratkou Ctrl+klikání myší na jednotlivé soubory. Všechny takto označené soubory výpisů/avíz se pak hromadně naimportují.

    Při hromadném importu avíz si POHODA dohledává v agendě „Banka“ příjmový doklad se souhrnnou částkou daného avíza. Avízo následně souhrnnou částku bankovního dokladu rozdělí na jednotlivé položky. Výpisy se importují jako samostatné bankovní doklady.    Byl tento článek užitečný?

    What's Next
    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.