Účtování

   Účtování


    Shrnutí článku

    Transakce si do účetního systému importujete pomocí denních výpisů ve formátu ABO. V systému vytvoříte nový „bankovní účet“ určený pro účtování transakcí z platební brány nebo terminálu. Následně importujete denní výpisy a pracujete s jednotlivými položkami obdobně jako s položkami ze standardního bankovního výpisu.

    Účtování o přijatých platbách

    Denní výpis transakcí slouží k zaúčtování denních převodů na váš bankovní účet, párování faktur vystavených koncovým zákazníkům s přijatými platbami a také k zaúčtování poplatků. Poplatky lze evidovat i podle měsíčního výpisu, který obsahuje měsíční přehled denních převodů na váš bankovní účet.

    Účtování poplatků z plateb má obdobný charakter jako účtování bankovních poplatků. Podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty § 51 jsou transakční poplatky osvobozeny od DPH.

    Párování plateb od zákazníků s fakturami

    Transakce a faktury můžete párovat podle svého variabilního symbolu (na výpisu uveden jako „ID od klienta“). Ten by se měl shodovat na vydané faktuře v účetním systému a u transakce v e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby. Účtovat budete pohledávku za platební bránou a snížení pohledávky zákazníka: MD 221.000 / D 311.xxx

    Na denním výpisu o provedených transakcích najdete i poplatky za jednotlivé transakce a případné měsíční poplatky. Tyto položky proúčtujete na účet č. 568 – Ostatní finanční náklady. Účtujete MD 568.xxx / D 221.000.

    Import dat do účetního systému

    Denní výpis o provedených transakcích je možné do účetního systému importovat obdobně jako běžné bankovní výpisy. Pro tento účel použijte soubor ve formátu ABO (přípona .gpc).

    V účetním systému si vytvořte nový „bankovní účet“ určený pro účtování transakcí z platební brány. Následně importujete denní výpisy ve formátu ABO (přípona .gpc) a pracujete s jednotlivými položkami obdobně jako s položkami ze standardního bankovního výpisu.

    Pro usnadnění jsme pro vás připravili:


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.