Urgence platby

   Urgence platby


    Shrnutí článku

    Urgence platby slouží k tomu, abyste mohli připomenout zákazníkovi dosud neuhrazenou objednávku. Můžete tak učinit pomocí platebního odkazu.

    Platební odkaz pro konkrétní platbu najdete v Klientském portálu v přehledu transakcí a v samotném detailu jednotlivé platby.

    Odkaz můžete použít při komunikaci se zákazníkem ohledně dokončení platby.

    platby-zaurgovani


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.