Uzávěrka/mezisoučet

   Uzávěrka/mezisoučet


    Shrnutí článku

    Uzávěrka

    Uzávěrka se provádí na konci každého pracovního dne za účelem kontroly skutečného stavu provedených transakcí za určité časové období. Po provedení uzávěrky dojde k vynulování součtů transakcí. Každá další transakce se promítne již v nové uzávěrce.
    Uzávěrka má pouze informativní charakter, nijak neovlivní výplatu transakcí.  

    1. V hlavním menu vyberte volbu „Uzávěrka“.

    2. Na obrazovce se zobrazí aktuální stav uzávěrky, kde každá barva představuje jiný typ částek / počtů transakcí. Zelená znamená platby, červená vrácení peněz a modrá představuje celkové částky a počty. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení uzávěrky stiskněte tlačítko „Uzávěrka“.

    3. Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle typu karty. Terminál také vytiskne i celkový počet návratů.

    Mezisoučet

    Funkce slouží k ověření součtu transakcí. Mezisoučet provede součet transakcí, které na teminálu proběhly v časovém úseku od poslední uzávěrky. Mezi dvěma uzávěrkami je možno provádět libovolný počet mezisoučtů. Mezisoučty ani záznamy o transakcích se provedením mezisoučtu nemažou, mezisoučet tedy neovlivní další uzávěrku.

    1. V hlavním menu vyberte volbu „Uzávěrka“

    2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro zobrazení mezisoučtu stiskněte tlačítko „Mezisoučet“.

    3. Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle typu karty. Terminál vytiskne i celkový počet návratů.


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.