Uzávěrka/mezisoučet

Uzávěrka/mezisoučet


Uzávěrka

Uzávěrka se provádí na konci každého pracovního dne za účelem kontroly skutečného stavu provedených transakcí za určité časové období. Po provedení uzávěrky dojde k vynulování součtů transakcí. Každá další transakce se promítne již v nové uzávěrce.
Uzávěrka není na terminálu vyžadována a nemá vliv na vaši výplatu transakcí.  

1. V hlavním menu vyberte volbu “Uzávěrka“.

2. Na obrazovce se zobrazí aktuální stav uzávěrky, kde každá barva představuje jiný typ částek / počtů transakcí. Zelená znamená platby, červená vrácení peněz a modrá představuje celkové částky a počty. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro potvrzení uzávěrky stiskněte tlačítko ”Uzávěrka”.

3. Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle typu karty. Terminál také vytiskne i celkový počet návratů.

Mezisoučet

Funkce slouží k ověření součtu transakcí. Mezisoučet provede součet transakcí, které byly provedeny na teminálu v určitém časovém úseku, a to od poslední uzávěrky až po dobu, kdy je proveden mezisoučet.  Mezi dvěma uzávěrkami je možno provádět libovolný počet mezisoučtů. Výsledné součty mezisoučtů se nemažou. Provedením mezisoučtu se neprovede uzávěrka.

1. V hlavním menu vyberte volbu “Uzávěrka“

2. Zkontrolujte údaje zobrazené na displeji a pro zobrazení mezisoučtu stiskněte tlačítko ”Mezisoučet”.

3. Terminál vytiskne celkový počet přijatých transakcí a jejich sumu. Rozdělené jsou podle typu karty. Terminál také vytiskne i celkový počet návratů.


Byl tento článek užitečný?