Zapnutí/vypnutí

   Zapnutí/vypnutí


    Article Summary

    K zapnutí a vypnutí terminálu slouží kulaté tlačítko na jeho levém boku.

    Chcete-li terminál zapnout, stiskněte tlačítko a podržte je do chvíle, než se rozsvítí displej.

    Chcete-li terminál vypnout, podržte tlačítko, dokud se nezobrazí nabídka „Vypnout; Reboot; Režim Letadlo; Tichý režim“. Potvrďte vypnutí terminálu stisknutím „OK .

    powerb.    Byl tento článek užitečný?