Stravenky Naše stravenka od Lidl

   Stravenky Naše stravenka od Lidl


    Article Summary

    Chcete-li na terminálu aktivovat akceptaci stravenkových karet, obraťte se nejprve na daného poskytovatele. S ním dojednáte podmínky a podepíšete smlouvu. Postup najdete níže.

    Prvním krokem je provedení registrace. Klikněte na „Chci přijímat Naši stravenku“, následuje vyplňování formuláře.


    Krok č. 1: Doplňte IČ vaší společnosti a pokračujete tlačítkem „doplnit další údaje dle IČ“. Zvolíte „Korespondenční adresu“, pokud je jiná než je adresa sídla, doplníte. Přidáte počet provozoven.     Krok č. 2: Doplňte jednajicí osobu. Pokud zvolíte možnost „Zástupce na základě plné moci“, je třeba následně vložit kopii plné moci. 


    Krok č. 3: Doplňte „Kontaktní osobu“. Můžete zvolit buď jednající osobu z předchozího kroku, nebo zadat jinou kontaktní osobu a doplnit k ní potřebné informace. 


    Krok č. 4: Doplňte údaje k provozovně a akceptaci stravenek. Vyberete si druh stravenky, kterou chcete akceptovat. 


    U volby „elektronické stravenky“ doplňte, zda chcete akceptovat stravenky pouze v jedné provozovně. Pokud máte více provozoven, zvolte akceptaci pro všechny provozovny. 


    Po výběru elektronické stravenky provedete nastavení pro terminály. Zvolíte Československá obchodní banka a. s.. Jako identifikace zařízení slouží MID (Merchant ID). MID kód (merchant ID) vám sdělíme při aktivaci platebního terminálu Comgate. Pro každý terminál je nutná aktivace. Aktivace probíhá na dálku, bez ní není možné kartami na terminálu platit. Pokračujte nastavením údajů k provozovně. Můžete přidat i další zařízení. 

    Krok č. 5: Doplňte bankovní účet (kód banky a číslo podnikatelského účtu). 


    Po dokončení těchto kroků se vám ukáže „Náhled smlouvy“, kam si můžete doplnit „Kód obchodníka“, který je nepovinný a slouží pouze jako interní identifikace. Po kontrole všech údajů odešlete informace tlačítkem „Odeslat návrh smlouvy“.     Veškeré informace a data budete mít následně po uzavření smlouvy ve svém uživatelském účtu na stránkách nasestravenka.cz.


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.