EET v platební bráně
 • Tmavý režim
  Světlý režim
 • Pdf

EET v platební bráně

 • Tmavý režim
  Světlý režim
 • Pdf

V klientském portálu máte možnost evidovat veškeré platby přes platební bránu. Funkce EET nabízí:

 • evidenci transakcí uskutečněných platební bránou
 • vystavení datové zprávy Finanční správě
 • zajištění komunikace s Finanční správou a přijetí unikátního kódu
 • vystavení elektronické účtenky - posíláme ji vám a vašemu koncovému zákazníkovi e-mailem
 • v případě refundace dojde k stornování účtenky v systému Finanční správy
 • administrační rozhraní pro ruční zadávání tržeb a odesílání účtenek

Pokud nejste plátce DPH, tak je výše zmíněný postup ve vašem případě konečný.

Pokud jste plátce DPH, můžete evidovat tržby s 21% nebo 15% DPH.

Aktivace EET

Aktivaci EET provedete v Klientském portálu v sekci Integrace > Nastavení obchodu > Nastavení EET. Doporučujeme vám si s předstihem vytvořit na stránkách daňového portálu autentizační údaje do EET nebo zažádat o ně na finančním úřadě. Získaný certifikát následně nahrajete do EET modulu v administračním rozhraní platební brány.

Podmínky pro využívání EET na platební bráně naleznete zde.

Časté dotazy

Vztahuje se EET na mé podnikání?
Bližší informace k jednotlivým fázím a výjimkám z EET naleznete zde.

Kolik stojí aktivace služby EET na platební bráně?
Aktivace EET na platební bráně je zdarma.

Jaké sazby DPH jsou k dispozici v řešení EET?
Podporujeme všechny sazby DPH, i jejich kombinace, tedy 0 %, 10 %, 15 %, 21 %. Pro účely jiné sazby než 21% je potřeba implementovat rozšíření komunikačního protokolu pro předávání všech potřebných údajů.

Umožňuje EET řešit platbu kartou na Slovensku v EUR a slovenským DPH?
Ano, toto je součástí řešení EET.

Umožňuje EET řešit platbu v měně EUR, kdy obchodník je česká společnost s odvodem DPH v České republice, ale zákazník je ze Slovenska?
Ano, toto je součástí řešení EET. Předává se tržba v CZK a údaje o DPH.

Umožňuje EET řešit platbu v měně EUR, kdy obchodník má české IČ, ale DIČ slovenské?
Daň z příjmu je odváděna v České republice, ale DPH v České republice neplatí. Ano, toto je součástí řešení EET. Předává se tržba v CZK a údaje o DPH se neuvádí.

Řeší se EET v případě, kdy subjekt má slovenské IČ, ale DIČ je české a platba je prováděna v CZK s českým DPH?
Ano, toto podléhá evidenci EET, pokud má subjekt provozovnu v České republice a příjmy jsou zdaněny také v České republice.

Jaký vliv má DPH na nutnost evidence EET?
Pro neplátce žádný, je součástí konečné ceny. Pro plátce DPH je nutné v Klientském portálu nastavit výši DPH. V případě jiné výše DPH než 21 % nebo v případě kombinace různé výše DPH je nutné implementovat rozšíření komunikačního protokolu.

Kde najdu popis implementačního protokolu?
Implementační protokol je dostupný v Klientském portálu v sekci dokumentace.

Jaké platby podléhají evidenci EET?
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 zákona o evidenci tržeb splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna:

 • v hotovosti
 • bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky se jedná o karetní transakce bez ohledu na to, zda se jedná o debetní kreditní či předplacené bankovní karty)
 • šekem
 • směnkou
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů a obdobných instrumentů, včetně virtuálních měn)
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle předchozích bodů

Předává řešení EET kódy FIK a BKP?
Fiskální identifikační kód (FIK) získáváme ze systému EET. Pokud systém tuto informaci nevrátí, na účtenku se doplňuje podpisový kód poplatníka (PKP). Účtenka bude obsahovat veškeré povinné údaje dle předpisu. FIK (EET), PKP (certifikát obchodníka) i bezpečnostní kód poplatníka BKP (certifikát obchodníka) zpracováváme a předáváme v rámci komunikačního protokolu.

Je možné v řešení EET předávat transakce i mimo platební bránu?
Ano, modul EET umožňuje zadat tržbu i mimo platby zpracované platební bránou.

Je možné v řešení EET provádět plné nebo částečné storno transakce?
Ano, modul EET umožňuje zadat tržbu „s mínusovým znaménkem“, což se projeví jako storno.

Jaký je správný postup realizace EET?
Jako obchodník si zajistíte autentizační údaje, registraci provozovny a certifikát. Certifikát (soubor ve tvaru např. 0123456789.p12), který si uložíte ve svém PC při procesu získání certifikátu na portálu daňové správy, následně nahrajete v Klientském portálu do sekce Nastavení obchodu > Obchod > Nastavení EET. V nastavení EET vyplníte veškeré potřebné údaje vč. volby automatického režimu (bez nutnosti programování) nebo rozšířeného režimu (podle technické specifikace). EET řešení umožňuje více způsobů evidence a zasílání účtenek. Doporučená varianta je zasílání účtenky e-mailem z platební brány jak zákazníkovi, tak obchodníkovi.

Jak vypadá účtenka zaslaná plátci?
Ukázka účtenky je k dispozici v Klientském portálu modulu EET, stejně tak jako vzhled e-mailové notifikace klientovi a plátci.

Jaký model výpočtu základu daně je použit v modulu EET?
K výpočtu základu daně využíváme tzv. metodu koeficientem. Pokud obchodník využívá jinou metodu výpočtu, doporučujeme implementovat rozšíření komunikačního protokolu a konkrétní hodnoty předávat do Klientského portálu.


Byl tento článek užitečný?

What's Next