Návod k použití

   Návod k použití


    Shrnutí článku

    Klientský portál je webový portál pro uživatele platebních služeb Comgate. Poskytuje úplný přehled o všech platbách, které proběhly přes platební bránu či platební terminál, možnosti jejich nastavení atd.

    Pomocí Klientského portálu můžete:

    • zobrazit transakce pro vybrané časové období
    • ověřit stav platby
    • dohledat vyúčtování
    • analyzovat údaje a exportovat je do formátu CSV
    • spravovat a přidávat uživatele, kteří mohou vidět různé typy informací o vašem obchodě
    • provést technické nastavení

    Klientský portál je rozdělený do tří sekcí: 

    1. Platby
    2. Integrace
    3. Kontakty

    Platby

    V sekci Platby najdete přehledy všech plateb a refundací, bankovní převody, měsíční vyúčtování a případné pohledávky. Navíc je zde možnost ručního založení platby.

    Nová platba

    Nový odkaz k platbě vygenerujete v sekci Platba > Nová platba.

    nová platba

    Po vyplnění názvu obchodu, částky, měny, e-mailu plátce a ID klienta se vygeneruje platební odkaz, který můžete zkopírovat a odeslat zákazníkovi. O úspěšném dokončení platby se dozvíte e-mailem nebo prostřednictvím API

    Platby založené pomocí Klientského portálu najdete v záložce Platby zákazníků pod filtrem Založení platby > Klientský portál.

    Platební odkaz lze využít v situaci, kdy zákazník provede objednávku mimo prostředí e-shopu (např. e-mailem nebo telefonicky), nebo při úpravě již realizované objednávky.

    Platby zákazníků

    Přehled všech transakcí najdete v sekci Platby zákazníků. Pro dohledání konkrétních plateb je můžete filtrovat podle následujících identifikátorů:

    • Období – umožňuje zvolit časový interval, ve kterém platba proběhla.
    • Stav
     • očekávaná – platba ještě nebyla uhrazena, zboží či službu zatím neposkytujte
     • nezaplacená – platba byla zrušena či zamítnuta, zboží neposkytujte
     • zaplacená – platba je potvrzená, zboží můžete poskytnout
     • převedená – zaplacená platba, která už byla zaslána na váš bankovní účet
     • předautorizovaná – částka platby je blokována na účtu plátce
    • ID terminálu – číslo, pod kterým je registrován terminál. Najdete ho například na stvrzence. Zároveň ho spolu s MID (merchant ID) předávají stravenkové společnosti pro aktivaci stravenek.
    • Refundace – platby, u kterých jste provedli refundaci.
    • Stornoplatby stornované e-shopem nebo zákazníkem.
    • Založení platby – platby založené e-shopem pomocí API nebo ručně v klientském portálu.
    • Comgate ID – 12místný unikátní kód přidělený každé transakci, který využijete pro ověření platby.
    • ID od klienta – může se jednat o číslo objednávky e-shopu, číslo faktury nebo variabilní symbol e-shopu podle vašeho nastavení. Toto ID je předáváno pomocí API v parametru refId.
    • VS platby – variabilní symbol transakce vytvořený platební bránou
    • Label – krátký popis produktu. V API dokumentaci odpovídá parametru label.
    • Metoda – zobrazuje platební metodu, která byla při platbě využita: Karta online, Bankovní převod, Odložená platba, Platba na tři splátky, Platba na splátky, Nezadáno.
    • Měna – lze filtrovat jen pokud máte nastavenou platbu ve více měnách.
    • Částka
    • E-mail plátce

    platby zákazníků

    Vlevo nad jednotlivými transakcemi je možnost stáhnout si výpis se zobrazenými transakcemi podle zadaného filtru.

    Každý řádek s transakcí nabízí vpravo možnosti zobrazit si detail platby, provést její refundaci nebo generovat pro danou transakci platební odkaz pro zaslání zákazníkovi.

    Refundace

    Refundace je vrácení částky, kterou zákazník zaplatil prostřednictvím platební brány nebo platebního terminálu v plné či částečné výši. Pod touto záložkou najdete kompletní přehled zadaných refundací, který je možné filtrovat obdobně jako platby zákazníků.

    Stavy refundací:

    • Čeká na potvrzení platby – nastává v případě, že byl požadavek na refundaci zadán u platby ve stavu Očekávaná. Tato platba musí nejprve přejít do stavu Zaplacená, aby bylo možné refundaci provést.
    • Čeká na dostatek financí – platební brána v tuto chvíli neeviduje dostatečnou výši příchozích transakcí (ve výši refundované částky). Refundace bude provedena, až proběhnou transakce v dostatečné výši.
    V případě, že je refundace ve stavu „Čeká na dostatek financí“, kontaktujte zákaznickou podporu pro navýšení virtuálního účtu. Doplněním částky urychlíte proces refundace.
    • Čeká na realizaci – jedná se o nově založenou refundaci, u které se vyhodnocuje, zdali je na provedení dostatek financí, nebo refundace již čeká na odeslání příkazu zpracovatelské bance, případně byl odeslán odkaz pro vyplnění bankovního účtu na e-mail plátce. 
    • Prováděná – karetní zpracovatel přijal požadavek. Refundace však ještě nebyla provedena.
    • Provedená – karetní zpracovatel potvrdil, že dojde k připsání peněz na kartu plátce.
    • Stornovaná – refundaci stornoval obchodník nebo vypršel časový limit 14 pracovních dní na její realizaci.
    • Zamítnutá – refundaci odmítla vydavatelská banka.

    Refundace

    Převody na bankovní účet

    Přehled denních hromadných převodů na váš bankovní účet. V případě, že využíváte platební bránu ve více různých měnách, převádíme transakce v každé zvlášť. Samostatně převádíme i prostředky z transakcí provedených na platebním terminálu. Kliknutím na jednotlivé řádky zobrazíte výpis všech transakcí zahrnutých do daného převodu. Denní výpisy můžete stahovat ve formátu CSV, ABO a PDF.

    Převody-na-bu

    Vyúčtování

    Ve vyúčtování můžete dohledat měsíční výpisy převodů na váš bankovní účet ve formátu PDF, CSV a ABO. Měsíční vyúčtování v PDF se skládá z převodů plateb za konkrétní měsíc. V souborech CSV i ABO jsou k dispozici i konkrétní platby zákazníků. 

    Pokud hradíte poplatky z transakcí a měsíční poplatek pomocí faktury, naleznete zde i přehled faktur pro každou měnu zvlášť.

    vyúčtování

    Pohledávky

    V záložce Pohledávky najdete případné neuhrazené měsíční poplatky. Měsíční poplatek za správu platební brány se strhává automaticky z příchozích transakcí. Pokud je záložka prázdná, máte veškeré poplatky uhrazeny.

    Daňový doklad se vygeneruje po uhrazení veškerých pohledávek.

    pohledávky

    Integrace

    Sekce Integrace obsahuje záložky Nastavení obchodu, Správu uživatelů a Testovací platby.

    Nastavení obchodu

    V Nastavení obchodu jsou zobrazeny veškeré povolené platební metody. Můžete nastavit expiraci platby a změnit kontaktní údaje. Zároveň zde najdete údaje pro propojení platební brány. Pokud jste uživatel platformy Shoptet, můžete zde změnit stavy plateb.

    Platební metody

    Zde můžete nastavit expiraci platby a dynamickou expiraci platby.

    platební metody

    Zároveň zde najdete přehled nastavených bankovních účtů pro povolené měny a přehled platebních metod, které můžete v e-shopu využívat.

    metody-přehled

    Kontaktní údaje

    Zde nastavíte e-mailové adresy pro průběžné zasílání informací o platbách, e-mail pro zasílání chyb v propojení platební brány s e-shopem a e-mail pro hromadné výpisy plateb. Informace o platebních transakcích předáváme také prostřednictvím API.

    Pro změnu ostatních kontaktních údajů prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.

    Propojení obchodu

    V Propojení obchodu nastavíte parametry pro komunikaci přes API. Najdete zde identifikátor propojení obchodu, heslo, návratové URL a povolení IP adresy. V případě, že využíváte jednu z podporovaných e-shop platforem, způsob zadání bude individuální v závislosti na vašem poskytovateli.

    propojení obchodu

    Správa uživatelů

    Přístupy do klientského portálu je možné zřídit pro neomezené množství uživatelů. Nového uživatele přidáte v sekci Integrace > Správa uživatelů. Při vytváření nového uživatele je potřeba zadat jeho jméno, email a přidělit mu jednu či více rolí:

    • Správce organizace – přístup do všech sekcí (vyjma testovacích logů a propojení obchodu), možnost zakládat další uživatele
    • Uživatel – přístup do všech sekcí (vyjma testovacích logů a propojení obchodu), nemůže přidávat nového uživatele
    • Tester – přístup pouze k editaci propojení platební brány a náhled na technickou dokumentaci
    • Refundace plateb – přístup k platbám a přehledu zadaných refundací

    Nový přístup

    Testování

    Při založení platby za účelem testování nastavíte parametr „test“ na hodnotu „true“. Plátce pak není přesměrován do žádné ze zapojených bank. Pro testování zaplacení, resp. nezaplacení plateb, je k dispozici tzv. virtuální provider (banka). V klientském portálu pak najdete i výpisy testovacích plateb, nastavení propojení e-shopu a logy komunikace.

    Testovací platby

    V sekci Integrace > Testování > Testovací platby najdete přehled veškerých plateb, které vznikly během testování platební brány, ale reálně se nestrhly z bankovního účtu.

    Testovací platbx

    U plateb ve stavech PAID a PENDING zkontrolujte, zda výpis komunikace obsahuje alespoň 4 záznamy, tj. 2 záznamy pro založení platby (REQUEST a RESPONSE) a 2 záznamy pro ověření stavu platby (REQUEST a RESPONSE). Pokud je neobsahuje, znamená to, že e-shop stav platby neověřuje. Pro simulaci přechodu platby ze stavu PENDING na PAID nebo CANCELLED můžete použít tlačítko v detailu platby.

    Testovací logy

    V případě špatně založené testovací platby zde najdete veškerý přehled chybových hlášek (logů chyb) – např. neakceptovaný stav platby, zakládání plateb prostřednictvím nepovolených metod, zakládání plateb z nepovolené IP adresy atd.

    logy-test

    Kontakty

    V sekci Kontakty jsou uvedeny kontaktní údaje Comgate a kontakty vaší společnosti. Jedná se o spojení na kontaktní osobu, název společnosti, IČ, adresa sídla společnosti, fakturační adresa, telefon a e-mail. Pokud by došlo ke změně některých z údajů, prosím obraťte se s žádostí o změnu na zákaznickou podporu.


    Byl tento článek užitečný?

    Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
    First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
    Enter a valid email
    Enter a valid password
    Your profile has been successfully updated.