Návod k použití

Návod k použití


Klientský portál je zákaznický webový portál, díky kterému máte úplný přehled o všech vašich platbách, které proběhly přes platební bránu či platební terminál a nejen to.

Pomocí Klientského portálu můžete:

 • zobrazit transakce pro vybrané časové období
 • ověřit stav platby
 • dohledat vyúčtování
 • analyzovat údaje a exportovat je do formátu CSV
 • spravovat a přidávat uživatele, kteří mohou vidět různé typy informací o vašem obchodě
 • provést technické nastavení

Klientský portál je rozdělený do tří sekcí: 

 1. Platby
 2. Integrace
 3. Kontakty

Platby

V sekci Platby naleznete přehledy všech plateb a refundací, bankovní převody, měsíční vyúčtování, EET účtenky a případné pohledávky. Navíc je zde možnost ručního založení platby.

Nová platba

Nový odkaz k platbě vygenerujete v sekci Platba > Nová platba.

nová platba

Po vyplnění názvu obchodu, částky, měny, e-mailu plátce a ID klienta se vám vygeneruje platební odkaz, který můžete zkopírovat a odeslat zákazníkovi do emailu, chatu, messengeru či SMS. O úspěšném dokončení platby se dozvíte e-mailem nebo přes API

Platby založené pomocí Klientského portálu najdete v záložce Platby zákazníků pod filtrem Založení platby > Klientský portál.

Platební odkaz lze využít v situaci, kdy zákazník provede objednávku přes e-mail, telefon, chat nebo jiným způsobem mimo váš e-shop a také v případě úpravy již proběhlé objednávky.

Platby zákazníků

Přehled všech transakcí naleznete v sekci Platby zákazníků. Pro dohledání konkrétních plateb použijte následující identifikátory:

 • Období - umožňuje zvolit časový interval, ve kterém platba proběhla.
 • Stav
  • očekávaná – platba ještě nebyla uhrazena, zboží či službu zatím neposkytujte
  • nezaplacená – platba byla zrušena či zamítnuta, zboží neposkytujte
  • zaplacená – platba je potvrzená, zboží můžete poskytnout
  • převedená – zaplacená platba, která už byla zaslána na váš bankovní účet
  • předautorizovaná - částka platby je blokována na účtu plátce
 • ID terminálu - jedná se číslo, pod kterým je registrován terminál. Naleznete ho na stvrzence. Zároveň ho spolu s MID (merchant ID) předávají stravenkové společnosti pro aktivaci stravenek. Při jakékoliv komunikaci s námi je toto ID potřeba. Zvláště pokud máte více terminálů.
 • Refundace - platby, u kterých jste provedli refundaci.
 • Storno - naleznete zde stornované platby e-shopem nebo zákazníkem.
 • Založení platby - jedná se o platby založené e-shopem přes API nebo ručně založené v klientském portálu.
 • Comgate ID - 12místný unikátní kód přidělený ke každé transakci, který využijete pro ověření platby.
 • ID od klienta - může se jednat o číslo objednávky e-shopu, číslo faktury nebo variabilní symbol e-shopu dle vašeho výběru. Toto ID se je předáváno přes API v parametru refId.
 • VS platby - variabilní symbol transakce vytvořený platební bránou
 • Label - krátký popis produktu. V API dokumentaci odpovídá parametru label.
 • Metoda - zobrazuje platební metodu, která byla při platbě využita: ePlatba+ (zrychlený bankovní převod), ePlatba (obyčejný bankovní převod), karta online (na platební bráně), karta terminál, nezadáno.
 • Měna - lze filtrovat jen pokud máte nastavenou platbu ve více měnách.
 • Částka
 • E-mail plátce

platby zákazníků

Vlevo nad jednotlivými transakcemi je možnost si stáhnout výpis se zobrazenými transakcemi podle zadaného filtru.

Každý řádek s transakcí má vpravo možnost zobrazit si detail platby, provést její refundaci nebo generovat pro danou transakci platební odkaz pro zaslání zákazníkovi.

Refundace

Refundace je vrácení zaplacené částky v plné či částečné výši plátci/zákazníkovi e-shopu. Pod touto záložkou najdete kompletní přehled zadaných refundací, který je možné filtrovat obdobně jako platby zákazníků.

Stavy refundací:

 • Čeká na potvrzení platby - nastává v případě, že byl požadavek zadán na platbu ve stavu Očekávaná. Tato platba musí být nejprve přepnuta do stavu Zaplacená, aby bylo možné refundaci provést.
 • Čeká na dostatek financí - platební brána v tuto chvíli neeviduje dostatečnou výši příchozích transakcí (ve výši refundované částky). Refundace bude provedena, až proběhne dostatečné množství transakcí
V případě, že je refundace ve stavu "Čeká na dostatek financí", prosím kontaktujte zákaznickou podporu pro navýšení virtuálního účtu. Doplněním částky urychlíte proces refundované platby.
 • Čeká na realizaci - probíhá předání požadavku karetnímu zpracovateli.
 • Prováděná - karetní zpracovatel přijal požadavek. Refundace však ještě nebyla provedena.
 • Provedená - karetní zpracovatel potvrdil, že dojde k připsání peněz na kartu Plátce.
 • Stornovaná - refundace byla na žádost Obchodníka stornována nebo vypršel časový limit 14 pracovních dní na realizaci refundace.
 • Zamítnutá - refundace byla odmítnuta vydavatelskou bankou.

Refundace

Převody na bankovní účet

Přehled denních hromadných převodů na váš bankovní účet. V případě, že využíváte platební bránu ve více měnách, je vám každá měna převedena zvlášť. Stejně tak jsou vám samostatně převedeny prostředky z platebního terminálu. Při kliknutí na jednotlivé řádky se vám zobrazí výpis všech transakcí zahrnutých do daného převodu. Denní výpisy můžete stahovat ve formátu CSV, ABO a PDF.

Převody-na-bu

Vyúčtování

Ve vyúčtování lze dohledat měsíční rozpisy převodů na váš bankovní účet ve formátu PDF a CSV. Měsíční vyúčtování v PDF se skládá z převodů plateb zákazníkovi za konkrétní měsíc. V souboru CSV jsou k dispozici i konkrétní platby zákazníků.

Pokud hradíte poplatky z transakcí a měsíční poplatek pomocí faktury, naleznete zde i přehled faktur pro každou měnu zvlášť.

vyúčtování

Pohledávky

V záložce Pohledávky naleznete případné neuhrazené měsíční poplatky. Měsíční poplatek za správu platební brány se strhává automaticky z příchozích transakcí. Pokud je záložka prázdná, máte veškeré poplatky uhrazeny.

Daňový doklad bude vygenerován po uhrazení veškerých pohledávek.

pohledávky

EET účtenky

Přehled všech účtenek zaevidovaných do systému EET. V detailu platby jsou vidět údaje, které byly dané platbě přiděleny v souvislosti s evidencí EET (FIK, PKP, BPK), a údaje, které byly zaslány do EET.

V klientském portálu platební brány také lze ručně zadat účtenku pro zaevidování do EET. V tomto rozhraní lze také účtenku stornovat.

eet

Integrace

Sekce Integrace obsahuje záložky Nastavení obchodu, Správu uživatelů a Testovací platby.

Nastavení obchodu

V Nastavení obchodu jsou zobrazeny veškeré povolené platební metody. Můžete nastavit expiraci platby a změnit kontaktní údaje. Zároveň zde naleznete údaje pro propojení platební brány a nastavení EET. Pokud jste uživatel platformy Shoptet, můžete zde změnit stavy plateb.

Platební metody

Zde můžete nastavit expiraci platby a dynamickou expiraci platby.

platební metody

Zároveň zde naleznete přehled nastavených bankovních účtů pro povolené měny a přehled platebních metod, které můžete využívat na vašem e-shopu.

metody-přehled

Kontaktní údaje

Zde je třeba nastavit e-mailové adresy pro průběžné zasílání informací o platbách, e-mail pro zasílání chyb v propojení platební brány s e-shopem a e-mail pro hromadné výpisy plateb. Kromě e-mailové komunikace, informace o platebních transakcích předáváme prostřednictvím API.

Pro změnu ostatních kontaktních údajů prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Propojení obchodu

V Propojení obchodu nastavíte parametry pro komunikaci přes API. Naleznete zde identifikátor propojení obchodu, heslo, návratové URL a povolení IP adresy. V případě, že využíváte jednu z podporovaných e-shop platforem, způsob zadání bude individuální dle vašeho poskytovatele.

propojení obchodu

Nastavení EET

Pro nastavení EET vyplňte požadované údaje včetně souboru s certifikátem a heslem.

eet nastavení

Správa uživatelů

Přístupy do klientského portálu je možné zřídit pro neomezené množství uživatelů. Nového uživatele přidáte v sekci Integrace > Správa uživatelů. Při vytváření nového uživatele je potřeba zadat jeho jméno, email a přidělit mu jednu z rolí:

 • Správce organizace – přístup do všech sekcí, možnost zakládat další uživatele
 • Uživatel – přístup do všech sekcí, nemůže však přidávat nového uživatele
 • Tester – přístup pouze k editaci propojení platební brány a náhled na technickou dokumentaci
 • Refundace plateb – přístup k platbám a přehledu zadaných refundací

Nový přístup

Testování

Pro testování nastavíte parametr „test“ na hodnotu „true“ při založení platby. V rámci testování není plátce směrován do žádné ze zapojených bank. Pro testování zaplacení, resp. nezaplacení plateb, je k dispozici tzv. virtuální provider (banka). V klientském portálu pak jsou k dispozici i výpisy testovacích plateb, nastavení propojení e-shopu a logy komunikace.

Testovací platby

V sekci Integrace > Testování > Testovací platby naleznete přehled veškerých plateb, které vznikly během testování platební brány, ale reálně se nestrhly z bankovního účtu.

Testovací platbx

U plateb ve stavech PAID a PENDING zkontrolujte, zda výpis komunikace obsahuje alespoň 4 záznamy, tj. 2 záznamy pro založení platby (REQUEST a RESPONSE) a 2 záznamy pro ověření stavu platby (REQUEST a RESPONSE). Pokud je neobsahuje, znamená to, že e-shop stav platby neověřuje. Pro simulaci přechodu platby ze stavu PENDING na PAID nebo CANCELLED je možné použít tlačítko v detailu platby.

Testovací logy

V případě špatně založené testovací platby zde naleznete veškerý přehled chybových hlášek (logů chyb).
Např.: neakceptovaný stav platby, zakládání plateb skrz nepovolené metody, zakládání plateb z nepovolené IP adresy.

logy-test

Kontakty

V sekci Kontakty jsou uvedeny kontaktní údaje naší společnosti a kontakty vaší společnosti. Jedná se o spojení na kontaktní osobu, název společnosti, IČ, adresa sídla společnosti, fakturační adresa, telefon a e-mail. Pokud by došlo ke změně některých z údajů, prosím obraťte se s žádostí o změnu na zákaznickou podporu.


Byl tento článek užitečný?