Opakované platby

Opakované platby


Pomocí opakovaných plateb je možné automaticky strhávat peníze ze zákazníkova účtu poté, co v e-shopu autorizuje první platbu a k opakovaným platbám udělí souhlas. Jejich výhodou je možnost určit čas stržení jednotlivých plateb i jejich výši. Funkci opakovaných plateb využijete např. pro služby typu předplatného, poskytování webhostingu, cloudu, pro sponzorské dary apod.

Platba z pohledu plátce

Před samotnou platbou se kupující seznámí s podmínkami platby, které říkají, jaká částka mu bude strhávána, jak často a do jaké doby. Pokud zákazník udělí obchodníkovi s podmínkami souhlas, je přesměrován do platební brány na platbu kartou. Každá následující platba probíhá již bez nutnosti jeho zásahu až do sjednané doby.

Aktivace funkce

V prvním kroku provedete evidenci zákazníka na základě jeho registrace a následného přihlašování pomocí jména a hesla.

Před první platbou se zákazník seznámí s podmínkami platby. Je informován o tom, že se jedná o opakovanou platbu se stržením dané částky v pravidelných intervalech až do určité doby. K tomu, aby mohl vyjádřit souhlas s pravidelným strháváním opakovaných plateb, doporučujeme vytvořit checkbox s přijetím podmínek. Po získání souhlasu si s počáteční platbou nastavíte periodu opakování a další platby probíhají automaticky. Zákazník již znovu na platební bránu nevstupuje.

Opakované platby podléhají podmínkám karetních asociací VISA a Mastercard, je tak třeba dodržovat následující pravidla:

  1. seznámit zákazníka s podmínkami opakované platby
  2. získat zákazníkův souhlas s pravidelným strháváním
  3. po každé stržené platbě držiteli karty zaslat doklad s potvrzením platby
  4. informovat zákazníka o jakékoliv změně pro následující stržení. Změna může spočívat ve výši stržené částky nebo frekvenci strhávání.

Pro provedení opakované platby je potřeba ze strany e-shopu provést drobné úpravy v integraci. Bližší informace najdete v naší API dokumentaci.

Funkce zapamatování karty se týká metody platby kartou. Informace o ceně a vyúčtování najdete zde.

Tato funkce je dostupná na vyžádání a podléhá schválení Risk Managementu. V případě zájmu kontaktujte naši zákaznickou podporu.


Byl tento článek užitečný?

What's Next