Apple Pay

Apple Pay


Apple Pay je platobná metóda, ktorá umožňuje zákazníkom jednoduché platenie pomocou karty uloženej v Apple Wallet. Pri platení sa nemusí opisovať žiadne číslo karty a ostatné údaje.

Platba z pohľadu platcu

Platba Apple Pay je z podstaty platba kartou. Na zobrazenie služby je potrebné mať k dispozícii webový prehliadač Safari a zariadenie od spoločnosti Apple, ktoré disponuje Touch ID alebo Face ID. Medzi tieto zariadenia patria:

  • iPhone s Face ID alebo Touch ID, okrem iPhonu 5s
  • iPad Pro, iPad Air, iPad a iPad mini s Touch ID alebo Face ID
  • Modely Macu s Touch ID, modely Macu uvedené v roku 2012 alebo neskôr v kombinácii s iPhonom alebo Apple Watch podporujúcimi Apple Pay

Viac informácií o podporovaných zariadeniach nájdete tu.

Pre funkčnosť platobnej metódy je nevyhnutné najprv uložiť platobnú kartu do Apple Wallet. Detailný opis, ako vložiť kartové dáta do Apple Wallet, nájdete tu.

Proces platby

1. Výber platobnej metódy Apple Pay

Na zobrazenie služby Apple Pay je potrebné, aby si platiteľ vybral buď priamo metódu Apple Pay, alebo metódu Platba kartou. V prípade, že si platiteľ vybral metódu priamo v košíku e-shopu alebo zvolil platbu kartou, dôjde k presmerovaniu platiteľa na kartovú bránu.

applepay-nove(1)

Ak sa výber platobných metód nenachádza na stránke e-shopu, je platiteľ presmerovaný na rozcestník platobných metód. Tu je platobná metóda Apple Pay zobrazená samostatne. Po vybraní metódy nedochádza k presmerovaniu platiteľa na kartovú bránu, ale platba Apple Pay aj naďalej pokračuje priamo v prostredí rozcestníka.

applepay-presmerovani-rozcestnik

2. Výber karty z Apple Wallet

V nasledujúcom kroku sa zobrazí karta uložená vo Wallet Apple. Pokiaľ má platiteľ uložených viac kariet, potom je nutné vybrať kartu, s ktorou má byť platba uhradená.

Výběr karty ApplePay(1)

3. Potvrdenie platby
V ďalšom kroku platca potvrdí zaplatenie platby. V prípade, že telefón podporuje Face ID, je možné platbu potvrdiť postranným tlačidlom telefónu. Pri MacBooku, ktorý podporuje Touch ID, je platba potvrdená odtlačkom prsta. Pri zariadeniach, ktoré nepodporujú biometriu, sa platba potvrdí heslom.

Potvrzení ApplePay(2)

4. Dokončenie platby

V prípade, že bola platba úspešne dokončená, na stránke sa zobrazí symbol „Hotovo“. Platiteľ je po úspešnom zaplatení presmerovaný späť do e-shopu.

Hotovo ApplePay

Platba z pohľadu e-shopu

Platobná metóda Apple Pay je viazaná na platobnú metódu Platba kartou. Apple Pay sa v kartovej bráne zobrazí automaticky užívateľom s prehliadačom Safari a Apple zariadením. Na zobrazenie Apple Pay v kartovej bráne nie sú potrebné žiadne technické úpravy. V prípade, že ale požadujete iné zobrazenie Apple Pay, potom je potrebné postupovať podľa uvedených variantov nižšie.

Zobrazenie služby

1. Apple Pay je súčasťou platobnej metódy platba kartou

Po kliknutí na voľbu platba kartou je zákazník presmerovaný na platobnú bránu. Služba sa zobrazí automaticky na kartovej bráne. Tu je zároveň platcovi umožnené zadať číslo karty ručne. Ak sa na bránu dostane platca zo zariadenia či prehliadača, ktoré Apple Pay neumožňujú, bude môcť vykonať aspoň úhradu platobnou kartou.

Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod na implementáciu nájdete v API dokumentácii.

Odporúčame pridanie loga Apple Pay ku kartovým asociáciám pre voľbu platby kartou.

karta - kosik(1)


2. Apple Pay môžete mať v košíku ako samostatnú platobnú metódu

Apple Pay v tejto možnosti sa bude zobrazovať v košíku vedľa platby kartou a ďalších platobných metód. Po kliknutí na voľbu Apple Pay je zákazník presmerovaný na platobnú bránu.

Implementácia je zhodná s akoukoľvek inou platobnou metódou. Návod na implementáciu nájdete v API dokumentácii.

odlozena-platba-kosik

3. Apple Pay môže byť integrované priamo do e-shopu
V tomto variante integrácie nedochádza k presmerovaniu platiteľa na kartovú bránu, ale platba je hradená priamo v prostredí e-shopu. Správne zobrazenie tlačidla vyžaduje náročnejšiu implementáciu. Apple Pay sa do e-shopu obchodníka integruje buď pomocou Payment Request API (určené pre iOS 11.3 a vyššie), alebo pomocou Apple Pay JS (pre iOS 10 a vyššie). Voľba konkrétneho frameworku je na obchodníkovi. V prípade Payment Request API sa odporúča implementovať Apple Pay JS ako fallback scenár. Detailné informácie nájdete priamo na stránkach Apple.

Podrobné informácie k nastaveniu certifikátov, overeniu domény, práci s Apple Merchant ID a k spracovaniu autorizačných požiadaviek nájdete tu.

Apple Pay v košíku

Služba Apple Pay je dostupná iba používateľom, ktorí majú k dispozícii webový prehliadač Safari a vlastné zariadenia od spoločnosti Apple, ktoré disponuje Touch ID alebo Face ID. K týmto zariadeniam patria iPhone, iPad, Apple Watch a počítač Mac. Z tohto dôvodu odporúčame službu zobrazovať v objednávke iba klientom, ktorí platiť s Apple Pay môžu. Návod nájdete priamo na stránkach Apple pre vývojárov.

Správne použitie log a názvov Apple Pay nájdete v sprievodci Marketingom od Apple Pay. Ako zobraziť tlačidlo Apple Pay, nájdete na stránkach Buttons and Marks. Ďalej odporúčame si prečítať sprievodcu k používaniu CSS štylov, dostupných v Safari.

Rozšírené funkcie

Rovnako ako pri platbe kartou možno vykonávať refundácie, predautorizácie a následné strhnutie platieb. Apple Pay však neumožňuje opakované platby.

Cena a vyúčtovanie

Platba Apple Pay je z podstaty platba kartou, vzťahujú sa na ňu rovnaké poplatky. Viac o vyúčtovaní platieb kartou nájdete v sekcii Poplatky a bonusy.

Časté otázky

Ako si môžem aktivovať Apple Pay?

Pokiaľ využívate našu platobnú bránu, máme pre vás dobrú správu. Obe služby sú už v základe funkčné. Zákazník si môže tento spôsob vybrať v rámci platobných metód.

Môžem mať tlačidlo Apple Pay priamo na svojom e-shope ako platobnú metódu?

Áno, na tieto účely máme návod na integráciu tohto riešenia. Napojenie je potrebné konzultovať so svojím developerom alebo vývojárom.

Ako je účtovaná služba Apple Pay?

Ide v podstate o platbu kartou, preto je účtovaná rovnako ako bežná kartová transakcia, podľa vašej %-nej sadzby.

Prečo sa mi nezobrazuje na e-shope Apple Pay?

Služba Apple Pay sa zobrazuje výhradne užívateľom Apple zariadení s prehliadačom Safari. Pri iných zariadeniach nie je funkčná. Ak si prezeráte stránky v inom zariadení, táto metóda sa vám neobjaví.

Čo sa stane s platbou, ak nemám uloženú kartu v Apple Wallet?

Platbu cez Apple Pay bez uloženej karty nemožno dokončiť. Platiteľ má možnosť zostať na kartovej bráne a zadať číslo karty ručne. Alebo pôjde zadať kartu do Apple Wallet a potom skúsi platiť cez Apple Pay znova. V priebehu platby nemusí platiteľ platbu vykonávať od začiatku, ale stačí kliknúť na odkaz na platbu vo svojom e-maili..

Môžem zaplatiť cez Apple Pay aj v inom prehliadači ako Safari?

Zobrazenie služby je možné iba vo webovom prehliadači Safari.

Mám Apple zariadenia, ale tlačidlo sa mi nezobrazuje. Kde by mohol byť problém?

Najprv skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje službu Apple Pay. Ak áno, skontrolujte aktuálnu verziu iOS vášho zariadenia. Ak nemáte najnovšiu verziu iOS, aktualizujte svoje zariadenie. Ďalej skontrolujte, či máte k dispozícii Safari prehliadač.


Bol tento článok užitočný?

What's Next