Odložená platba

Odložená platba


Odložená platba umožňuje zákazníkom e-shopu odložiť úhradu nákupu až o niekoľko dní. Obchodník dostane potvrdenie o zaplatení okamžite a peniaze mu poukážeme v štandardnej dobe. Odložená platba prináša modernú alternatívu pre dobierku. Pomáha nakúpiť aj zákazníkom, ktorí práve čakajú na výplatu a objednávku by inak odložili na neskôr. (Táto metóda je dostupná iba pre českých kupujúcich) 

Ponúkame pre vás odloženú platbu v spolupráci s Skip Pay a Equa bank.

Skip Pay

Platobná metóda Skip Pay umožňuje vašim zákazníkom bezplatné odloženie úhrady nákupe až o 14 dní po doručení zásielky. Vy získate prostriedky ihneď po nákupe. Schválenie platby netrvá dlhšie než pár sekúnd. Platiteľ je o úspešnom overení informovaný emailom od Skip Pay spolu s informáciami k úhrade dlžnej čiastky.

Proces platby

 1. Platiteľ si najprv v e-shope vyberie platobnú metódu Skip Pay.

  2. Nasleduje jednoduché overenie identity skrze SMS kód.
  3. Platiteľ je o úspešnom overení informovaný emailom spolu s informáciou, kedy a kam má odloženú platbu uhradiť.

Mall Pay

Zákazník má možnosť uhradiť platbu do 14 dní po doručení. Maximálna suma platby Skip Pay je 50 000 Kč.

PlatímPak

Platobná metóda PlatímPak od Equa bank umožňuje vašim zákazníkom odložiť si úhradu nákupe až o 30 dní, a následne buď uhradiť, alebo rozložiť platbu do splátok. Odloženie platby až o 30 dní je bezúročné.

 • Maximálna suma odloženej platby je 25 000 Kč

E-shop získa prostriedky ihneď po nákupe. Schválenie platby prebieha online v rádu sekúnd. Platiteľ je o úspešnom overení informovaný e-mailom od Equa banky spolu s informáciami k úhrade dlžnej čiastky.

Proces platby

 1. Platiteľ si najprv v e-shope vyberie platobnú metódu PlatímPak.

  2. Nasleduje overenie identity. Pokiaľ je zákazník klientom Equa banky, potom prebehne overenie cez SMS a rodné číslo. V prípade, že sa nejedná o klienta Equa bank, potom je identita overená formulárom alebo cez halierové platbu, prípadne môže dôjsť zákazník na pobočku. Halierová transakcia je platcovi ihneď po overení vrátená.
  3. Platiteľ je o úspešnom overení informovaný e-mailom spolu s informáciou, kedy a kam má odloženú platbu uhradiť.

platimpak

Zákazník má možnosť uhradiť platbu bezúročne počas 30 dní alebo zvoliť úhradu na splátky. Maximálna suma PlatímPak je 25 000 Kč.

Aktivácia odloženej platby

Odložená platba je aktivovaná zo strany našej spoločnosti automaticky. Ponuka odloženej platby sa zobrazuje zákazníkom v zozname platobných metód brány.

Ďalšie informácie nájdete v API dokumentácii.

Pokiaľ ponuku platobných metód (platba kartou, dobierka,...) prezentujete zákazníkovi v košíku, doporučujeme doplniť túto ponuku o odloženú platbu. Názov platobnej metódy je "Odložená platba". Text popisku platobnej metódy je "Nakúpte hneď, zaplaťte neskôr".

Cena a vyúčtovanie

Poplatok z platieb realizovaných odloženú platbu je stanovený sadzobníkom podľa celkového objemu transakcií na platobnej bráne a termináloch:

 • 0,59 % pre objem transakcií do 50 tis. kč
 • 0,49 % pre objem transakcií 50 až 200 tis. kč
 • 0,39 % pre objem transakcií nad 200 tis. kč

Poplatky za odloženú platbu sú štandardne strhávané z denných hromadnych prevodov vašich platieb. To znamená, že vám zašleme prevod ponížený o poplatok.

Propagácia na stránkach e-shopu

Je doložené, že včasné informovanie návštevníkov e-shopov o možnosti odloženej platby zvyšuje tržby (blog).

Pre zviditeľnenie tejto metódy môžete k náhľadu tovaru pridať "nálepku", môžete pripísať krátku poznámku pod cenu alebo o tom informovať v popisoch tovaru, pridať banner na homepage, informovať registrovaných zákazníkov newsletterom - čo vás len napadne.Bol tento článok užitočný?