Opakované platby

Opakované platby


Pomocou opakovaných platieb je možné automaticky strhávať peniaze z účtu zákazníka potom, čo u vás autorizuje prvú platbu. Opakované platby si môžete predstaviť ako trvalý príkaz na úhradu, ktorý je hradený z platobnej karty. Výhodou opakovaných platieb je možnosť riadiť si čiastku a čas strhnutia ďalších platieb. Funkciu opakovaných platieb využijete napr. na služby typu predplatné, poskytovanie webhostingu, cloudu, pre sponzorské dary apod.

Platba z pohľadu platcu

Pred samotnou platbou je platiteľ oboznámený s podmienkami platby, ktoré hovoria, aká suma mu bude strhávaná, ako často a do akej doby. Ak platca udelí obchodníkovi s podmienkami súhlas, je presmerovaný na kartovú bránu. Tu vyplní všetky potrebné údaje o svojej karte. Každá nasledujúca platba prebieha už v jeho neprítomnosti až do dohodnutej doby.

Aktivácia funkcie

V prvom kroku vykonáte evidenciu svojho zákazníka. To urobíte pomocou registrácie, kedy sa k vám zákazník bude prihlasovať pomocou mena a hesla.

Pred prvou platbou je potrebné oboznámiť zákazníka s podmienkami platby. Teda, že pôjde o opakovanú platbu so strhnutím danej čiastky v pravidelných intervaloch až do určitej doby. Následne od neho potrebujete získať súhlas o pravidelnom strhávaní.

Tu odporúčame vytvoriť checkbox na potvrdenie súhlasu s prijatím podmienok opakovaných platieb. Po získaní súhlasu si s počiatočnou platbou nastavíte periódu opakovania a platby už ďalej prebiehajú automaticky. Zákazník nevstupuje pre platbu na kartovú bránu.

Opakované platby podliehajú požiadavkám kartových asociácií VISA a Mastercard, je tak potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:

1. oboznámiť zákazníka s podmienkami opakovanej platby
2. získať súhlas od zákazníka o pravidelnom strhávaní
3. po každej strhnutej platbe držiteľovi karty zaslať doklad s potvrdením platby
4. informovať zákazníka o akejkoľvek zmene pre nasledujúce strhnutie. Zmena môže spočívať vo výške strhnutej sumy alebo frekvencii strhávania.

Pre vykonané opakované platby je potrebné z vašej strany vykonať drobné úpravy v integrácii. Bližšie informácie nájdete v našej API dokumentácii.

Funkcia zapamätania karty sa týka metódy platby kartou. Informácie o cene a vyúčtovaní nájdete tu.

Táto funkcia je dostupná na vyžiadanie a podlieha schváleniu Risk Managementu. V prípade záujmu kontaktujte našu zákaznícku podporu.


Bol tento článok užitočný?

What's Next